ΤΜΗΜΑ  ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΘΑΛΑΣΣΑΣ   

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ -- ΕΤΟΣ  2003

DEPARTMENT OF  OPEN SEA  NAVIGATION

TIDE  TABLES   OF  CYPRUS    FOR  THE  YEAR  2003

MAY

ΜΑΪΟΣ

 

Πίσω. Περιεχόμενα Μηνών ** Back to Month Index
Πίσω. Περιεχ. Τμήματος ** Back to Dept. Index
Πίσω. Γενικά Περιεχόμενα * Back Main Index

  Notes:  The source of information is the Cyprus Ports Authority (Delft Hydraulics) 13th December 1991.

Time used is the Cyprus Winter time which is 2 hours ahead (Plus)  of GMT. If the prediction is for the Summer then a correction must be applied (plus 1 hour = 3 hours ahead of GMT).

No Information on the relation between Mean Sea Level (MSL) and CHART DATUM. (For Cyprus waters Mean Low Water at Springs (MLWS) seems to be adopted for the Chart Datum.  Based on the set of tidal constants, MLWS seems to be approximately  16 centimetres LOWER than the MSL. If a user of the tide tables wants to have a more precise figure he should determine this from the Tide Table: For one calendar year he should for each spring tide take the lowest Low water figure and  then the next Low Water figure. In this way two subsequent Low Waters.  This will yield  26 by  2 =  52  Low Waters. The average of these values is MLWS by definition. This  MLWS  which  is  used  by Admiralty Charts  for Cyprus as the CHART  DATUM, will most probably be between  15  and  17 centimetres BELOW  Mean Sea Level (MSL).

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ  *****    TIDE TABLES 

ΣΤΗΝ  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ)

 TIDE TABLES  FOR  LIMASSOL  NEW  COMMERCIAL  PORT.

  ALL   TIMES  ARE  LOCAL  CYPRUS  WINTER  TIMES ( 2  HOURS  BEHIND  GMT)

ALL  DEPTHS IN  CENTIMETRES  FROM  MEAN  SEA  LEVEL. 

Ημερομ. Ωρα Πλήμη Ωρα Αμπωτις Ωρα Πλήμη Ωρα Αμπωτις Ωρα Πλήμη
Date Time H.W Time L.W. Time H.W Time L.W. Time H.W
1     3:37 -14 9:47 18 16:07 -17 22:08 13
2     3:58 -14 10:09 18 16:34 -17  22:34 12
3     4:19 -13 10:34 18 17:02 -16 23:01 10
4     4:42 -12 11:00 17 17:33 -15 23:31 8
5     5:06 -10 11:29 16 18:09 -13    
6 0:06 6 5:34 -8 12:02 14 18:55 -10    
7 0:52 3 6:07 -6 12:46 11 20:02 -8    
8 2:17 1 7:02 -2 14:02 7 22:03 -7    
9 5:17 2 10:07 -1 16:32 6 23:51 -8    
10 6:34 5 12:17 -4 18:15 8 '! ' -    
11     0:49 -11 7:14 9 13:14 -8 19:15 11
12     1:31 -13 7:48 13 13:57 -13 20:00 13
13     2:06 -14 8:20 16 14:36 -16 20:41 14
14     2:40 -16 8:52 19 15:12 -18 21:17 15
15     3:11 -16 9:24 21 15:48 -20 21:53 15
16     3:42 -16 9:56 21 16:24 -20 22:28 13
17     4:12 -14 10:28 21 17:01 -19 23:04 11
18     4:43 -13 11:01 19 17:39 -17 23:41 9
19     5:13 -10 11:35 17 18:19 -14    
20 0:21 6 5:45 -8 12:11 14 19:07 -11    
21 1:12 3 6:20 -5 12:53 10 20:11 -8    
22 2:38 1 7:13 -2 13:57 7 21:53 -7    
23 5:21 2 10:07 0 16:11 5 23:39 -7    
24 6:39 5 12:27 -3 18:07 5        
25     0:40 -8 7:15 8 13:21 -6 19:09 7
26     1:18 -9 7:44 10 13:58 -9 19:51 8
27     1:49 -10 8:09 13 14:29 -11 20:25 9
28     2:16 -11 8:33 15 14:57 -14 20:55 10
29     2:41 -12 8:57 17 15:25 -15 21:24 10
30     3:05 -12 9:22 18 15:54 -16 21:53 10
31     3:31 -12 9:49 19 16:23 -17 22:22 10

BACK TO PAGE   INDEX.

 

Πίσω. Περιεχόμενα Μηνών ** Back to Month Index
Πίσω. Περιεχ. Τμήματος ** Back to Dept. Index
Πίσω. Γενικά Περιεχόμενα * Back Main Index