THE ACTIVITIES OF THE  KYRENIA CHRYSOCAVA CULTURAL FOUNDATION AND THE  EXPERIMENTAL VOYAGES OF "KERYNIA-LIBERTY"  

           ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΧΡΥΣΟΚΑΒΑ  ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ  ΤΟΥ  "ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 

[back to  index]

Loading Amphorae. Limassol Old Port October 2004. Cyprus Univeristy Students Tatis (Kostas Agathagelou) working on a splice.

 

16th of April 2003. 17:25 Signing of the Accession treaty . THE REPUBLIC OF CYPRUS is now a member of the European Union. This is a great day for all CYPRIOTS and we have celebrated it, by hoisting up the flag of Europe on the mast. Over 35 selected friends were sailed in the bay of Limassol for 50 minutes with 20-25 knots of SouthWesterly wind. 16η Απριλίου 2003. 17.25. Ημέρα υπογραφής της συνθήκης προσχώρησης της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . Επαρση της σημαίας στον ιστό του ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Το πνεύμα του Γιάννου Κρανιδιώτη ταξιδεύει μαζί μας επάνω στο καράβι, στον κόλπο της Λεμεσού μαζί με άλλους 35 εκλεκτούς φίλους. Ενα ακόμη λιμάνι πλησιέστερα στην Κερύνεια μας. Και ο άνεμος είναι ούριος για το λιμάνι της βασίλισσας του Βορρά.

16-4-2003 17:30 Getting ready to sail in the bay of Limassol. Our Sponsors, Flag THE FEDERAL BANK OF THE MIDDLE EAST FLAG is flying on the Starboard Shroud. 16-4-2003 Παλαιός Λιμένας Λεμεσού. Επιβίβαση φιλοξενούμενων. Ετοιμασία προς απόπλου στον Κόλπο Λεμεσού. Η σημαία του χορηγού μας FEDERAL BANK OF THE MIDDLE EAST στον δεξιό επίτονο. Απο αριστερά δίπλα στο κατάρτι οι Ανδρέας Νικολάου, Γλαύκος Καριόλου, Κλεάνθης Μουστάκας, Μαρίνος Σεκκίδης, Γεωργία Φάνου και στο αριστερό πηδάλιο ο Πέτρος Βράχας

16-4-2003 18:00 Sailing on a reach in the bay of Limassol. On board amongst a group of 35 distinguish guests,  Mrs Jeanan Daffy from the Irish Embassy in Cyprus one representative of the 15 European member countries which from today will become  25.  Στην πλαγιοδρομία μαζί με τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο αύριο και μία ακόμη σημαντική ημέρα που μας φέρνει πιό κοντά στο λιμανάκι της Κερύνειας μας. 

16-4-2003 18:30  Sailing back to the old port of Limassol with the flag of Europe flying on the top of the mast. It was a Great day , our heritage becomes a part of  the  great heritage of the European Union, the European Union of the 25. 16-4-2003  18.30 . Επιστρέφουμε πίσω στο Παλαιό Λιμάνι Λεμεσού με την σημαία της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο κατάρτι. Στο βάθος η Λεμεσός και οι πολυκατοικίες, στο σκάφος η Κερύνεια ο Κυφέας και ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μιχάλης μας βλέπει απο τις ΗΠΑ και νοσταλγεί! 
19-4-2003. STEERING OARS: After completing  4 hours of sailing experience with K-L many questions are far from being answered. (1) What was the distance of the lower supporting point of the steering oar or quarter rudder from the center axis of the vessel?  (2) What was the distance of the lower supporting point of the steering oar or quarter rudder from the after perpendicular? (3) What was the distance of the lower supporting point of the steering oar or quarter rudder from the water line of  the vessel? (4)What was the optimum angle between  the loom axis of the steering oar or quarter rudder and the sea level? (5) What was the wetted surface area of a steering oar or quarter rudder of  this  particular ancient vessel (6) What was the distance between the axis of the loom of a steering oar or a quarter rudder and the fore-tip of the wetted blade of the oar (7) What was the distance between the axis of the loom of a steering oar or a quarter rudder and the after-tip of the wetted blade of the oar.(8) How deep was the blade of the oar (9) What would be an optimal rotation angle to achieve a maximum turning moment at X or Y speed to Port or Starboard? (10) Could the ancient vessels of that time (388-288 BC) be  steered  safely and adequately ONLY with the action of ONE steering oar? Which oar the LEEWARD  or WINDWARD? 

ALL THESE QUESTIONS AND MANY MORE NEED TO BE ANSWERED!

19-4-2003. ΠΗΔΑΛΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ. Μετά απο 4 ωρών πλεύσεις με το ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τα ακόλουθα ερωτήματα εξακολουθούν να μας απασχολούν και θα πρέπει να απαντηθούν με όσο το δυνατόν πλέον ακριβή και τεκμηριωμένο τρόπο: (1)  (1) Ποία ήταν η απόσταση μεταξύ του χαμηλώτερου σημείου πρόσδεσης του κουπιού-πηδαλίου απο τον διαμήκη άξονα του σκάφους.  (2) Ποία ήταν η απόσταση μεταξύ του χαμηλώτερου σημείου πρόσδεσης του κουπιού-πηδαλίου απο την κάθετο της Πρύμνης. (3) Ποία ήταν η απόσταση μεταξύ του χαμηλώτερου σημείου πρόσδεσης του κουπιού-πηδαλίου απο την Ισαλο Γραμμή του σκάφους. (4) Ποιά ήταν η πλέον αποδοτική και πλέον αποτελεσματική γωνία μεταξύ του μέσου άξονα του κουπιού πηδαλίου και της επιφάνειας της θάλασσας.  (5) Πόσα τετραγωνικά ήταν για ένα τέτοιου μεγέθους  σκάφους, η ύφαλος επιφάνεια του πτερυγίου του πηδαλίου.(6) Ποία ήταν η απόσταση μεταξύ του κεντρικού άξονα του κουπιού-πηδαλίου και της προσθίας αιχμής των υφαλών του πτερυγίου του πηδαλίου.(7) Ποία ήταν η απόσταση μεταξύ του κεντρικού άξονα του κουπιού-πηδαλίου και της Οπισθίας αιχμής των υφαλών του πτερυγίου του πηδαλίου.(8) Σε πόσο βάθος κάτω απο την επιφάνεια της θάλασσας έφθανε το πτερύγιο του πηδαλίου.(9) Ποιά μπορεί να ήταν η πλέον αποδοτική και η πλέον αποτελεσματική γωνία περιστροφής του πτερυγίου του πηδαλίου στην Α  ή στην Β ταχύτητα για δεξιά ή αριστερή στροφή.(10) Ηταν άραγε δυνατή η ασφαλής και αποτελεσματική διακυβέρνηση των αρχαίων αυτών καραβιών (388-288 Π.Χ.)με την χρήση ΜΟΝΟ ενός κουπιού πηδαλίου σε  κάθε πλεύση και σε μιά τέτοια περίπτωση ποιού εκ των δύο του ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ή του ΥΠΗΝΕΜΟΥ.

ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΩΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

 Saturday 6th December 2003 K-L was towed on a flat sea from Larnaca Marina to Limassol Avgoustis Boatyard  and lifted out of the water for repairs maintenance and alterations. Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2003 το Κ-Ε ρυμουλκήθηκε με σχετική νηνεμία απο τη Μαρίνα Λάρνακος στο Ναυπηγείο Αυγουστή στην Λεμεσό και ανελκύσθηκε στη ξηρά για επισκευεές, συντήρηση και μετατροπές
On Saturday the 13th December 2003 Crew members of K-L visited the sister ship KYRENIA-2 in the THALASSA nautical museum of Ayia Napa Cyprus and contacted a survey as regards the missing parts of the ship in preparation for re-assembling this decommisioned exhibit. This was in fulfilment of an obligation undertaken by the Foundation within the context of a close cooperation between the Foundation , the PIERIDES FOUNDATION  and the MUNICIPALITY OF AYIA NAPA. Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2003 μέλη του πληρώματος του Κ-Ε επισκεύθηκαν το αδελφό σκάφος ΚΕΡΥΝΕΙΑ-2 στο Ναυτικό Μουσείο ΘΑΛΑΣΣΑ του Δήμου Αγίας Νάπας όπου διεξήγαγαν εργασίες καταμέτρησης και εκτίμησης της κατάστασης του σκάφους στα πλαίσια εργασιών επανασυναρμολόγισης της ιστιοφορίας και του συστήματος πηδαλιούχησης του σκάφους. Οι εργασίες διεξάγονται στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος με το Ιδρυμα ΠΙΕΡΙΔΗ και τον Δήμο Αγίας Νάπας.  

[top]                                 [back to  index]                     

   
   

[top]

[back to  index]