ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΧΡΥΣΟΚΑΒΑ

ΝΑΥΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ  ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ  ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Περιεχόμενα

Ο ΚΑΙΡΟΣ - WEATHER REPORTS :                                                                                                     

[POSEIDON  

[ATHENS OBSERVATORY   

[10 days forecast from accuweather]   

[Ο Καιρός WUNDERGROUND]

[ Ο ΚΑΙΡΟΣ  ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ  ΠΑΡΑΛΙΑ

[medsail-του Ροτ-Ηεϊκελ]

[WeatherOnline]

 [Πανεπιστ.ΑΘΗΝΩΝ - SKIRON]

Διαδικασία Ελευθεροεπικοινωνίας στον Λίβανο. 
(Beirut, Junieh , etc)
Ευρετήριο Κυπριακής Ναυτικής Αγοράς
Πως Εργάζεται το Δορυφορικό Σύστημα
Ναυσιπλοίας (ΔΟΣΥΝ) GPS και GLONASS.
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ GPS

Στρατιωτικές Συντεταγμένες και GPS

Το Σύστημα DIGITAL SELECTIVE 
CALLING και ο Ασύρματος VHF

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΙΓΜΑΤΑ  ΠΟΥ ΣΑΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ (Useful  waypoints  for  the Navigator)

 Μετεωρολογία - Στατιστική Πρόβλεψη - Το Κοπτικο Ημερολόγιο

 
   
   
   
   

Περιεχόμενα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  -  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ  ΧΑΡΤΕΣ  -  

Οι ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ είναι δύο ευθείες γραμμές οι οποίες τέμνωνται ΚΑΘΕΤΑ η μία με την άλλη και οι οποίες δίδουν ένα και μοναδικό σημείο το οποίο ονομάζουμε ΣΤΙΓΜΑ ή ΘΕΣΗ. Οι γραμμές και το σημείο αυτό είναι συνήθως πάνω σε χάρτη είτε Ναυτικό είτε Στρατιωτικό ή άλλο. Η μία γραμμή είναι συνήθως η γραμμή κάποιου τόξου ενός Παραλλήλου Πλάτους και η άλλη  γραμμή κάποιου τόξου Μεσημβρινού Μήκους.

 Στις Συσκευές Δορυφορικού Συστήματος Ναυσιπλοίας (ΔΟΣΥΝ ή GPS(ΗΠΑ)=Global Positioning System ή GLONASS (Ρωσσίας)=GLObal NAvigation Sattelite System),έχουμε διάφορα συστήματα συντεταγμένων.  Μας ενδιαφέρουν συνήθως  ΔΥΟ συστήματα :

ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ.

 

1.                  Σύστημα Συντεταγμένων ΠΛΑΤΟΥΣ/ΜΗΚΟΥΣ (Lat/Lon) Δηλαδή οι Ναυτικές συντεταγμένες . Το σύστημα αυτό   το χρησιμοποιούμε σε συνδοιασμό με τους ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ.

2.                  Σύστημα Συντεταγμενων ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Universal Transverse Mercator= UTM), Δηλαδή οι Στρατιωτικές Συντεταγμένες. Το σύστημα αυτό το χρησιμοποιούμε σε συνδιασμό με τους ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ.

 

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ(waypoints) ;;;;

 

Ολα τα στίγματα/θέσεις (waypoints) τα οποία έχουμε "αποθηκεύσει" στην μνήμη της συσκευής ΔΟΣΥΝ, ανάλογα με το ποιό απο τα δύο πιο πάνω συστήματα χρησιμοποιούμε Lat/Lon ή UTM διαφοροποιούνται άμεσα και αυτόματα και εκφράζονται ανάλογα είτε ως στίγματα Πλάτους Μήκους (Lat/Lon) είτε ως UTM με Στρατιωτικές Συντεταγμένες,πάντοτε σύμφωνα με το πώς έχουμε ρυθμίσει τη συσκευή να λειτουργεί, είτε με το ένα σύστημα είτε με το άλλο σύστημα.

 

 

 

  [Γενικά Περιεχόμενα]

 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

 

Δεν χρειάζεται να τονισθεί ότι ανάλογα με το εάν ο Χάρτης είναι Ναυτικός ή Στρατιωτικός επιβάλλεται να χρησιμοποιούμε το ανάλογο σύστημα συντεταγμένων σε κάθε περίπτωση για δική μας ευκολία. Στον Ναυτικό Χάρτη χρησιμοποιούμε Ναυτικές συντεταγμένες (LAT/LON -Πλάτος Μήκος) στους δε Στρατιωτικούς χρησιμοποιούμε Στρατιωτικές Συντεταγμένες (U.T.M.)

Για χρήση σε επιχειρήσεις ξηράς έχει επικρατήσει  η αντίληψη ότι το σύστημα UTM (grid) , Παγκόσμιας Εγκάρσιας Μερκατορικής Υποδιαίρεσης,(Χιλιόμετρα)  είναι πιό "βολικό" απο το σύστημα Πλάτους- Μήκους το οποίο είναι ευκολώτερο για χρήση στη θάλασσα (Ναυτικά Μίλια - 1 Διεθνές Ναυτικό μίλι=1852 μέτρα).

 

Καθορισμός Στίγματος ή Θέσεως στο σύστημα UTM.

Μιά θέση ή ένα στίγμα στο σύστημα Παγκόσμιας Εγκάρσιας Μερκατορικής Υποδιαίρεσης (UTM) καθορίζεται απο τρείς παραμέτρους:

 

1η.       Απο τη Ζώνη,  επάνω στην οποία,  βρίσκεται η συγκεκριμένη θέση ή στίγμα που αναφερόμαστε.

2η.       Απο το πόσο ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΤΕΡΑ βρίσκεται απο την Βάση μέτρησης το στίγμα. Κάτι δηλαδή ακριβώς αντίστοιχο με το Γεωγραφικό ΜΗΚΟΣ .

3η.       Απο το πόσο ΒΟΡΕΙΩΤΕΡΑ βρίσκεται η συγκεκριμένη θέση απο την βάση μέτρησης. (Κάτι δηλαδή αντίστοιχο με το Γεωγραφικό πλάτος).

 

Το πόσο Ανατολικώτερα και πόσο Βορειώτερα βρίσκεται μιά θέση, μέσα σε μιά συγκεκριμένη ζώνη

επάνω στην επιφάνεια της Γής μετρήται συνήθως σε μέτρα ή πολλαπλάσια του μέτρου (χιλιόμετρα)

απο την ανάλογη Βάση Μέτρησης (απο το σημείο που ξεκινούν οι μετρήσεις).

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ UTM (Σύστημα Παγκόσμιας Εγκάρσιας Μερκατορικής Υποδιαίρεσης).

Το σύστημα UTM  χωρίζει την Γήινη σφαίρα σε ΚΑΘΕΤΕΣ  ΖΩΝΕΣ  (εγκάρσιες) (οπως οι

μεσημβρινοί μήκους) παράλληλες δηλαδή προς τον άξονα της Γής.

 

Ολες οι ΖΩΝΕΣ ξεκινούν απο το Γεωγραφικο Πλάτος Βόρειο 80 μοίρες και το Νότιο Πλάτος 80 μοίρες. (Το σύστημα αυτό ΔΕΝ καταπιάνεται με τις Πολικές περιοχές. Για τις Πολικές περιοχές υπάρχει το σύστημα Συντεταγμένων: Universal Polar Stereographic= UPS απο 80 μοίρες Βόρειο ή Νότιο Πλάτος μέχρι και τους Πόλους, για χρήση του συστήματος για τις Πολικές περιοχές.

 

Για να αποτυπωθεί όλη αυτή η επιφάνεια της Γής πάνω στο χαρτί είναι εξαιρετικά πολύπλοκη υπόθεση και σάν βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται 5 διαφορετικά "σφαιροειδή" ή "γεωειδή" σχήματα, τα οποία διορθώνονται με μαθηματικό τρόπο έτσι που να μπορέσουν να δώσουν την σφαιρική "αυγοειδή" επιφάνεια της Γής πάνω στο εντελώς επίπεδο κομμάτι απο χαρτί,  του χάρτη μας.

Η Αρχή, δηλαδή το "0" μηδέν ή το σημείο απο όπου αρχίζουν οι υποδιαιρέσεις των ΖΩΝΩΝ βρίσκεται ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΤΟΥ GREENWICH δηλαδή βρίσκεται 180 μοίρες Ανατολικά ή Δυτικά του Greenwich (καταλήγει ακριβώς στο ίδιο σημείο).

Επομένως το ΜΗΔΕΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ UTM ευρισκεται στην ΑΝΤΙΘΕΤΗ πλευρά του Greenwich ΔΗΛΑΔΗ σε ένα μεσημβρινό που περνά απο ΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΗΣ ΚΑΜΤΣΙΑΤΚΑ στη Ρωσσία.

Απο αυτό τον Μεσημβρινό της ΚΑΜΤΣΙΑΤΚΑ  που είναι το "μηδέν" δηλαδή η αρχή των μετρήσεων μας ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ (easting) δηλαδή σε ένα στρατιωτικό χάρτη απο τα αριστερά πρός τα δεξιά . Μεχρι να φθάσουμε στον ίδιο μεσημβρινό απο όπου ξεκινήσαμε, δηλαδή μετρούμε 360 μοίρες. (αντί μέχρι 180 Ανατολικό ή Δυτικό Γεωγραφικό Μήκος).

 

Η κάθε ΚΑΘΕΤΗ ΖΩΝΗ έχει "πάχος" με βάση το σύστημα UTM 6 (έξι) μοίρες.  Δηλαδή η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ απόσταση της κάθε ζώνης,  απο Ανατολικά προς τα Δυτικά είναι 6 μοίρες ( 360/6=δηλαδή όλη η Γή χωρίζεται σε 60 κάθετες ζώνες). Επίσης οι Ζώνες αυτές χωρίζονται σε κάθετες αποστάσεις Βόρεια-Νότια  ίσες,  η κάθε μία, προς  8 (οκτώ) μοίρες (δηλαδή: 80μ+80μ=160/8=20 Οριζόντιες ζώνες .

 

Οι ΣΤΗΛΕΣ (columns) είναι αριθμημένες απο 1 μέχρι 60 μοίρες αρχίζοντας απο τα Ανατολικά και πηγαίνοντας Δυτικά.

Οι ΣΕΙΡΕΣ (rows) είναι σημειωμένες με γράμματα απο "C" μέχρι "X" Ξεκινώντας απο το Πλάτος 80 μοιρών Νότιο και πηγαίνοντας προς τα επάνω δηλαδή Βόρεια μέχρι και το "πλάτος"¨80 μοίρες Βόρειο. Τα γράμματα (Ι) και (Ο) δέν χρησιμοποιούνται για να αποφεύγονται οι συγχίσεις.

Ο συνδιασμός αυτός,  ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΑΡΙΘΜΩΝ ονομάζεται "σύστημα Τετραγωνισμένου χάρτη" (grid zone designation). O τρόπος που διαβάζεται είναι : διαβάζουμε πρώτα απο τα αριστερά προς τα δεξιά και μετά απο κάτω πρός τα  πάνω. Π.χ:  2P, 4W κλπ.

 

Αποστάσεις 6 μοιρών.

Κάθε τετραγωνάκι ΖΩΝΗΣ (grid zone) χωρίζεται σε μικρώτερα τετραγωνάκια των 100 χιλιομέτρων η κάθε πλευρά (ή 100.000 μέτρα η κάθε πλευρά), μετά σε 10 χιλιόμετρα, μετά σε 1000 μέτρα (1 χλμ) και κάποτε σε τετραγωνάκια των 100 μέτρων το κάθε ένα (όχι τόσο συνηθισμένο)..

 

Τα τετραγωνα  των 100 χιλιομέτρων αναγνωρίζονται ή "ονομάζονται" ΜΟΝΟ με ΓΡΑΜΜΑΤΑ του Λατινικού αλφαβήτου και ΟΧΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

 

ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ (columns), αναγραμματίζονται απο το "Α" μέχρι το "Z" ΧΩΡΙΣ  ΤΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ  "Ι" ΚΑΙ "Ο" για να μήν υπάρχει σύγχιση μεταξύ 1 και 0. (60 στήλες = 360/6), αφού εξαντληθούν τα γράμματα, η αναγραμμάτιση ξεκινά απο την αρχή.

 

Ξεκινώντας απο τον Μεσημβρινό των 180 μοιρών (περνά απο την περιοχή Καμτσιάτκα στη Ρωσσία) προχωρούμε πάνω στον Ισημερινό.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ "V" ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ "W" . ΚΑΙ Η ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ "Χ"

ΟΙ ΣΕΙΡΕΣ (rows) αναγραμματίζονται και αυτές  απο το "Α" μέχρι το "V" (20 σειρές  Χ 8 μοίρες=160 μοίρες= 80 μοίρες Νότια + 80 μοίρες Βόρεια)  ΧΩΡΙΣ  ΤΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ  "Ι" ΚΑΙ "Ο" για να μήν υπάρχει σύγχιση μεταξύ 1 και 0.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ  ΒΟΡΕΙΑ  ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ "Ε" ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ "D".

Υποδιαιρέσεις ΜΙΚΡΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 100 χιλιομέτρων αναγνωρίζονται ή χαρακτηρίζονται ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ και πάντα τις βρίσκουμε διαβάζωντας απο αριστερά ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ (Ανατολικά) και μετά ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ (Βόρεια) στον χάρτη.

Για παράδειγμα το τετραγωνάκι με πλευρά 10 χιλιομέτρων (10.000μ) με τον αριθμό 65 που φαίνεται στην επισκιασμένη επιφάνεια στο σχήμα (Α) βρίσκεται ξεκινόντας απο την αριστερή κάτω γωνία πρός τα δεξιά προς την ΣΤΗΛΗ με τον αριθμό 60 και μετά μέσα στην στήλη 60 πάμε προς τα πάνω για να βρούμε τον αριθμό 65 ο οποίος είναι μέσα στην ΣΕΙΡΑ που λήγει σε 5 (05,15,25,35,45,55,65, κ.ο.κ)

 

09

19

29

39

49

59

69

79

89

99

08

18

 

 

 

 

 

 

 

 

07

17

 

 

 

 

 

 

 

 

06

16

 

 

 

 

 

 

 

 

05

15

 

 

 

 

65

 

 

 

04

14

 

 

 

 

64

 

 

 

03

13

 

 

 

 

63

 

 

 

02

12

 

 

 

 

62

 

 

 

01

11

 

 

 

 

61

 

 

 

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ενα τετράγωνο 100 χιλιομέτρων απο μία ΖΩΝΗ για παράδειγμα την VD. Το κάθε ένα τετραγωνάκι έχει πλευρές 10 χιλιομέτρων.

 

Εάν απο μιά ΖΩΝΗ αυτό είναι το τετραγωνάκι με Αριθμό "65" με κάθε πλευρά του ίση με 10 χιλιόμετρα (επομένως κάθε ένα μικρό τετραγωνάκι του είναι ίσο πρός  ένα (1) τετραγωνικό χιλιόμετρο, τότε τα νούμερα για το κάθε τετραγωνάκι θα είναι ως ακολούθως:

 

6059

6159

6259

 

 

 

 

 

 

6959

058

6158

 

 

 

 

 

 

 

 

6057

6157

 

 

 

 

 

 

 

6957

6056

6156

 

 

 

 

 

 

 

6956

6055

6155

 

 

 

 

 

 

 

6955

6054

6154

 

 

 

 

 

 

 

6954

6053

6153

 

 

 

 

 

 

 

6953

6052

6152

 

 

 

 

 

 

 

6952

6051

6151

 

 

 

 

 

 

 

6951

6050

6150

6250

6350

6450

6550

6650

6750

6850

6950

 

Για μικρώτερες υποδιαιρέσεις επιπρόσθετοι αριθμοί δείχνουν τις γραμμές των 1000 μέτρων και των 100 μέτρων. Για παράδειγμα εάν θέλουμε να βρούμε το τετραγωνάκι του ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΥ  (1000 μέτρα) με τον αριθμό "6957", ξεκινούμε απο την περιοχή/τετραγωνάκι 6050 ή 60-50 και πηγαίνουμε Δεξιά για να βρούμε την περιοχή 69-50 αφού βρούμε το τετραγωνάκι που ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΥΟ αριθμοί είναι οι δύο πρώτοι που αναζητούμε (69) τότε πηγαίνουμε προς τα πάνω μέχρι να βρούμε και τους δύο τελευταίους αριθμούς δηλαδή το 57 ή καλύτερα το 69-57 ή 6957.

 

Για παράδειγμα Η περιοχή των 100 μέτρων με τον αριθμό 693578 θα είναι: Διαβάζουμε προς τα δεξιά μέχρι το 693,  (τα μισά του οποιουδήποτε αριθμού ψηφίων  έχουμε, δηλαδή τα πρώτα 3 απο τα 6 ψηφία), μόλις βρούμε το 693 διαβάζουμε προς τα πάνω μέχρι να βρούμε και τα τρία τελευταία ψηφία δηλαδή τον αριθμό 578.

 

Με άλλα λόγια η εύρεση ενός σημείου/στίγματος μπορεί να γίνεται μέσω της έκφρασης κάποιων γραμμάτων του Λατινικού Αλφαβήτου και αριθμών με την ακρίβεια που κάθε φορά θέλουμε. Για παράδειγμα :  "52 SCU" Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο σημείο ευρίσκεται μέσα σε μιά περιοχή ενός "τετραγώνου" του οποίου η κάθε πλευρά έχει απόσταση = 100 χιλιόμετρα.

Εάν στο πιο πάνω προσθέσουμε και άλλους αριθμούς π.χ. 52  SCU 65, αυτό σημαίνει ότι το σημείο ευρίσκεται σε μιά περιοχή μέσα σε ένα τετράγωνο του οποίου η κάθε πλευρά είναι ίση προς  10 χιλιόμετρα. Εάν προχωρήσουμε …52 SCU 6557 τότε το σημείο βρίσκεται σε ένα τετράγωνο του οποίου η κάθε πλευρά είναι ίση προς 1 χιλιόμετρο. Τελος εάν έχουμε: 52 SCU 69 35 78 τότε το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται μέσα σε ένα τετράγωνο του οποίου η κάθε πλευρά είναι 100 μόνο μέτρα. Τις περισσότερες φορές για πρακτικούς λόγους αποφεύγουμε την αναφορά της Ζώνης (δηλαδή στο τετράγωνο των 100 χιλιομέτρων (52 S).

 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ  ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΚΥΠΡΟΥ.

 

Ολόκληρη η Κύπρος καλύπτεται απο 6 τετράγωνα ή "ζώνες" των 100 χιλιομέτρων (κάθε πλευρά είναι ίση με 100 χιλιάδες μέτρα) .  Η περιοχή Κορμακίτη βρίσκεται μέσα στην περιοχή "VE" (στήλη "v" και σειρά "e"), η επαρχία Κερύνειας βρίσκεται μέσα στην περιοχή "WE" (δηλαδή στήλη "w" και σειρά "e"),  η χερσόνησος της Καρπασίας στην ζώνη "XE" (δηλαδή στήλη "x" και σειρά "e"), Οι επαρχίες  Λεμεσού και Πάφου στην ζώνη "VD" (δηλαδή στήλη "v" και σειρά "d"), Οι επαρχίες  Λευκωσίας και Λάρνακας, Αμμοχώστου στην ζώνη "WD" (δηλαδή στήλη "w" και σειρά "d"), και τέλος ο κόλπος Αμμοχώστου στην ζώνη "XD" (δηλαδή στήλη "x" και σειρά "d").

Οι χάρτες ή,  οι πιο πάνω περιοχές ( VE, WE, XE, VD,WD,και XD)  χωρίζονται σε μικρώτερους χάρτες συνήθως σε κλίμακα ένα προς πενήντα χιλιάδες (1:50.000) όπου ο καθε μικρώτερος χάρτης περιέχει περίπου 35 χιλιόμετρα οριζόντια και περίπου 22 χιλιόμετρα κάθετα. Οι χάρτες είναι χωρισμένοι σε μικρά μικρά τετραγωνάκια  γαλάζιου  χρώματος με μεγάλους γαλάζιους αριθμούς.

ΚΑΘΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ (δηλαδή 1000 μέτρα). Χωρίζοντας δηλαδή με το μολύβι και τον κανόνα (ρίγα) μας την μιά πλευρά σε ένα απο τα μικρά τετραγωνάκια σε 10 ίσα μέρη τότε κάθε μέρος θα αναλογεί σε 100 μέτρα. Στους μικρούς χάρτες 1:50.000 είναι σχεδόν αδύνατο να υοδιαιρέσουμε περισσότερο απο 10 ίσα μέρη την πλευρά σε ένα απο τα τετραγωνάκια του ενός χιλιομέτρου,γι' αυτό και η ακρίβεια μας είναι σύν-πλήν 100 μέτρα ή το καλύτερο μέχρι και σύν-πλήν 50 μέτρα.

 

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ  ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ.

 

Εάν είναι σε περιοχές στην Κύπρο τότε μερικά παραδείγματα στρατιωτικών συντεταγμένων είναι:

VE2346    XE4789    VD345657    WD23454567     XD 234367   WE3434.

 

Πώς διαβάζουμε τις στρατιωτικές συντεταγμένες: Για παράδειγμα VE2346. 1oν, βρίσκουμε τον κατάλληλο χάρτη με τα διακριτικά της περιοχής ΣΤΗΛΗ "V" και ΣΕΙΡΑ "E ".  2oν. ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.  (ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΤΕ  ΤΕΣΣΕΡΑ (ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΝ ΠΛΗΝ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΥ),  ΕΙΤΕ ΜΕ 6 ΨΗΦΙΑ (ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΝ-ΠΛΗΝ 100 ΜΕΤΡΩΝ) ΕΙΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕ 8 ΨΗΦΙΑ (ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΝ-ΠΛΗΝ 10 ΜΕΤΡΩΝ), ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ 10 ΨΗΦΙΑ (ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΝ-ΠΛΗΝ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ). Εάν είναι 4 ψηφία τότε τα πρώτα δύο είναι το χιλιόμετρο ΣΤΗΛΗΣ και τα άλλα δύο το χιλιόμετρο ΣΕΙΡΑΣ. Εάν είναι 6 ψηφία τότε τα πρώτα 3 ψηφία είναι το χιλιόμετρο και το ΔΕΚΑΤΟ του χιλιομέτρου της ΣΤΗΛΗΣ, ενώ τα υπόλοιπα 3 είναι τα αντίστοιχα της ΣΕΙΡΑΣ, κ.ο.κ.

Ακρίβεια Στίγματος ή θέσεως (π.χ: WD 2345, WD234456, WD23454567, WD2345645678.)

4 ψηφία=         Ακρίβεια συν-πλην ένα χιλιόμετρο (1000 μέτρα)

6 ψηφία=         Ακρίβεια συν-πλην 100 μέτρα

8 ψηφία =        Ακρίβεια συν-πλην  10 μέτρα

10 ψηφία =      Ακρίβεια συν-πλην 1 μέτρο

 

 ΚΑΝΟΝΑΣ= ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ μισά ψηφία των αριθμών  ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ενώ τα υπόλοιπα είναι της ΣΕΙΡΑΣ.

 

ΘΕΣΗ ΜΕ 4 ΑΡΙΘΜΟΥΣ.

3ον. Διαβάζουμε και βρίσκουμε την ΣΤΗΛΗ ΠΡΩΤΑ με το 23ο χιλιόμετρο (γαλάζιος αριθμός 23 ΚΑΘΕΤΩΣ), Σημειώνουμε την γαλάζια γραμμή 23.

4ον. Διαβάζουμε και βρίσκουμε την ΣΕΙΡΑ με το 45ο χιλιόμετρο (γαλάζιος αριθμός 45 ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ) εκεί που τεμνεται η γαλάζια γραμμή του 45ου χιλιομέτρου με την γαλάζια γραμμή της στήλης του 23ου χιλιομέτρου .

Εκεί που οι δύο γραμμές τέμνωνται είναι η θέση που ζητούμε.

 

ΘΕΣΗ ΜΕ ΕΞΙ (6) ΑΡΙΘΜΟΥΣ.

Εάν έχουμε όπως συνήθως, 6 ψηφία για παράδειγμα  WD234456 βρίσκουμε το στίγμα ή την θέση ως ακολούθως (όπως πιο πάνω): (αυτό διαβάζεται= ΚΑΘΕΤΩΣ=23.4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ=45.6)

1ον. Βρίσκουμε τον κατάλληλο χάρτη.

2ον. Βρίσκουμε στις ΚΑΘΕΤΕΣ γαλάζιες γραμμές το 23ο χιλιόμετρο και το

αμέσως επόμενο δηλαδή το 24ο χιλιόμετρο. Μεταξύ του 23 και 24 τοποθετούμε τον κανόνα μας έτσι που μεταξύ του 23 και του 24 να υπάρχουν ακριβώς 10 (δέκα) υποδιαιρέσεις . Απο το 23 μετρούμε 4 υποδιαιρέσεις (23.4)και σημειώνουμε την ΚΑΘΕΤΗ γραμμή.

 

3ον.  Βρίσκουμε στις ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ γαλάζιες γραμμές το 45ο χιλιόμετρο και το αμέσως επόμενο δηλαδή το 46ο χιλιόμετρο. Μεταξύ του 45 και 46 τοποθετούμε τον κανόνα μας έτσι που μεταξύ του 45 και του 46 να υπάρχουν ακριβώς 10 (δέκα) υποδιαιρέσεις. Απο το 45 μετρούμε 6  υποδιαιρέσεις (45.6) και σημειώνουμε την ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ γραμμή.

 

Εκεί που οι δύο γραμμές τέμνωνται είναι το στίγμα ή η θέση.

 

ΘΕΣΗ ΜΕ 8 ΑΡΙΘΜΟΥΣ.

Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειασθεί να βρούμε κάποια θέση με 8 ψηφία για παράδειγμα WD23453456. Τότε: βρίσκουμε το στίγμα ή την θέση ως ακολούθως (όπως πιο πάνω): (αυτό διαβάζεται= ΚΑΘΕΤΩΣ=23.45 ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ=34.56)  (23ο χιλιόμετρο και μηδέν κόμμα σαρανταπέντε (0.45) του χιλιομέτρου και 34ο χιλιόμετρο και μηδέν κόμμα πενήντα έξι του χιλιομέτρου).

1ον. Βρίσκουμε τον κατάλληλο χάρτη.

2ον. Βρίσκουμε στις ΚΑΘΕΤΕΣ γαλάζιες γραμμές το 23ο χιλιόμετρο και το

αμέσως επόμενο δηλαδή το 24ο χιλιόμετρο. Μεταξύ του 23 και 24 τοποθετούμε τον κανόνα μας έτσι που μεταξύ του 23 και του 24 να υπάρχουν ακριβώς 100(εκατόν εάν έιναι δυνατόν) υποδιαιρέσεις . Απο το 23 μετρούμε 45 υποδιαιρέσεις (23.45)και σημειώνουμε την ΚΑΘΕΤΗ γραμμή.

 

3ον.  Βρίσκουμε στις ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ γαλάζιες γραμμές το 34ο χιλιόμετρο και το αμέσως επόμενο δηλαδή το 35ο χιλιόμετρο. Μεταξύ του 34 και 35 τοποθετούμε τον κανόνα μας έτσι που μεταξύ του 34 και του 35 να υπάρχουν ακριβώς 100 (εκατόν) υποδιαιρέσεις. Απο το 34 μετρούμε 56  υποδιαιρέσεις (34.56) και σημειώνουμε την ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ γραμμή.

 

Εκεί που οι δύο γραμμές τέμνωνται είναι το στίγμα ή η θέση.

 

 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΟΣΥΝ.

 

Το  ΔΟΣΥΝ, GPS   διδει αμέσως ΜΕΤΑ απο τον αριθμό της "γαλάζιας" γραμμής τετραγωνισμού των χιλιομέτρων η οποία φαίνεται με  μεγάλα γράμματα, τρείς ΜΙΚΡΩΤΕΡΟΥΣ σε μέγεθος αριθμούς:

(1)               Ο πρώτος είναι τα ΔΕΚΑΤΑ του χιλιομέτρου (0-100),

(2)               ο Δεύτερος αριθμός είναι τα εκατοστά του χιλιομέτρου (0-10).

(3)               Ο Τρίτος είναι τα χιλιοστά του χιλιομέτρου. (0-1)

 

Επομένως απο την οθόνη του GPS  ΑΓΝΟΟΥΜΕ ότι υπάρχει στα αριστερά των μεγάλων ΣΕ ΥΨΟΣ  αριθμών και διαβάζουμε για παράδειγμα:

 

1η Συντεταγμενη= 01 223 E  (Κάθετες γραμμές). ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ;;;:-

01 = Το πρώτο χιλιόμετρο (ΚΑΘΕΤΩΣ.Διαβάζουμε απο αριστερά πρός τα δεξιά.

223= Διακόσια εικοσιτρία μέτρα. (ΚΑΘΕΤΩΣ.  Διαβάζουμε απο αριστερά πρός τα δεξιά.

2η Συντεταγμενη== 25 419 E  (Οριζόντιες γραμμές). ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ;;;:-

25 = Το 25ο χιλιόμετρο (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ. Διαβάζουμε απο κάτω προς τα επάνω.

419= Τετρακόσιοστό δέκατο έννατο μέτρο. (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ.  Διαβάζουμε απο κάτω προς τα πάνω.

 

Πως τοποθετούμε την συσκευή ΔΟΣΥΝ (GPS) σε λειτουργία Στρατιωτικών Συντεταγμένων.

 

1.                  "ΟΝ" (3-5 δευτερόλεπτα)

2.                  "MNU" Στο "menu" της συσκευής.

3.                  Με το "βέλος ΚΑΤΩ", πηγαίνουμε στο "setup menu"

4.                  "SETUP MENU"

5.                  "ENT"

6.                  Με το "Βέλος ΚΑΤΩ" πηγαίνουμε στο "coordinate system" (σύστημα συντεταγμένων).

7.                  "COORD SYSTEM"

8.                  "ENT"

9.                  Με το "Βέλος ΚΑΤΩ πηγαίνουμε στο "utm" (universal transverse mercator)

10.              "UTM" (στρατιωτικές συντεταγμένες).

11.              "ΕΝΤ"

12.              "ΝΑV" Αρχίζει να δουλεύει UTM στρατιωτικές συντεταγμένες.

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ TΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΟΣΥΝ (GPS)

 

Βλέπουμε στην οθόνη:

 

"UTM"        (λειτουργία Στρατιωτικών Συντεταγμένων)

 

 

36      558186E   ερμηνεία=             36= Ο αριθμός της ΖΩΝΗΣ  UTM.

5= αριθμος ή αριθμοί αμέσως πρίν απο τους μεγαλύτερους σε ύψος/μέγεθος       αριθμούς, τους αγνοούμε, δέν τους χρησιμοποιούμε.

58= αριθμός 58 τον οποίο γυρεύουμε και διαβάζουμε στις ΚΑΘΕΤΕΣ  ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ του Στρατιωτικού χάρτη. Ο αριθμός 58 είναι και αυτός Γαλάζιος στον στρατιωτικό χάρτη.

186Ε= 186 μέτρα μετρώντας απο τα αριστερά προς τα δεξιά (Προς τα Ανατολικά της γραμμής του πεντηκοστού όγδοου χιλιομέτρου).

3861815Ν ερμηνεία=      38= αριθμος ή αριθμοί αμέσως πρίν απο τους

μεγαλύτερους σε ύψος/μέγεθος       αριθμούς,   τους αγνοούμε, δέν τους χρησιμοποιούμε.

61= αριθμός 61 τον οποίο γυρεύουμε και διαβάζουμε στις ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ  ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ του Στρατιωτικού χάρτη. Ο αριθμός 61 είναι και αυτός Γαλάζιος.

815Ν= 815 μέτρα μετρώντας απο Κάτω προς τα Πάνω (Προς τα Βόρεια της γραμμής του Εξικοστού Πρώτου  χιλιομέτρου).

                          

52Μ                            :  το πιο πάνω στίγμα βρίσκεται σε υψόμετρο 52 μέτρων πάνω απο την επιφάνεια της θάλασσας (η πιό σωστά 52 μέτρα πάνω απο την "χαρτογραφική βάση=chart datum)                                            

                                   

 

18:57:21                       η ώρα

                                   

 

17 JUN 97                  η ημερομηνία.            

                            

CYPRU          η χαρτογραφική βάση"CYPRU" "Κύπρου" αυτή  μπορεί να είναι "European" ή  World Geodetic  System (WGS 84) κλπ.

 

Γλαύκος Καριόλου., ΟΑΠ.4.,ΜΥΚ., 23/4/1991

 Περιεχόμενα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GPS:- 

 

Σήμερα (1995) το σύστημα βασίζεται πάνω σε 21 δορυφόρους μαζί με 3 δορυφόρους εφεδρικούς-αντικαταστάτες
συμπληρώνοντας έτσι 24 συνολικά δορυφόρους. Οι δορυφόροι αυτοί συμπληρώνουν δύο περιστροφές της Γής τήν
ημέρα και περιστρέφονται πάνω σε 6 διαφορετικά επίπεδα. Πετούν σε ύψος δέκα χιλιάδων εννιακόσιων περίπου
(10,900 ΝΜ) Ναυτικών μιλίων. (Περίπου 20-21 εκατομμύρια μέτρα πάνω απο τήν επιφάνεια της Γής). Ο άξονας
περιστροφής των είναι περίπου 55 μοίρες πρός το επίπεδο του Ισημερινού. Ειναι τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο έτσι
που να εξασφαλίζεται η κάλυψη οποιουδήποτε σημείου της Γής απο τουλάχιστον τέσσερεις (4) δορυφόρους ανα πάσα
στιγμή (Μαζί και στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο). 

(Πληροφορίες μέσω του INTERNET:
http://satnav.atc.ll.mit.edu/),(http://WWW.navcen.uscg.mil/),(http://www.inmet.com/~pwt/gps_gen.htm),(http://www.utexas.edu/depts/grg/gcraft/notes/gps/gps.html).

Η Ρωσσία διαθέτει παρόμοιο σύστημα με τα αρχικά GLONASS(GLObal Navigation Satelite System) και με βάση
πληροφορίες των Αμερικανών αυτό είναι μεγαλύτερης ακρίβειας απο το Αμερικανικό GPS. 

ΤΟ Ρωσικό Σύστημα GLONASS: (1997). 

Αποτελείται απο 21 ενεργούς Δορυφόρους της σειράς COSMOS και 3 εφεδρικούς, οι οποίοι πετούν σε 3 διαφορετικά
επίπεδα τροχιάς. Οι δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί συνήθως για ζωή εργασίας μέχρι 3 χρόνια. Ελέγχονται απο το
Κέντρο Συντονισμού Επιστημονικών Πληροφοριών GLONASS (GLONASS- Coordinational Scientific Information
Center (CSIC)) των Ρωσσικών Δυνάμεων Διαστήματος (Russian Space Forces-RSF)(για συνεχή ενημέρωση σας μέσω
του Διαδιχτύου INTERNET :http://www.rssi.ru/SFCSIC/SFCSIC_main.html. Το κάθε επίπεδο τροχιάς είναι
τοποθετημένο έτσι που να σχηματίζει σε συσχετισμό με τα άλλα δύο επίπεδα, διαφορά 120 (60μοίρες η κάθε πλευρά)
μοιρών. Το κάθε επίπεδο τροχιάς διαθέτει 8 δορυφόρους τοποθετημένους σε ίση απόσταση ο ένας απο τον άλλο
δηλαδή σε γωνιακή απόσταση 45 μοιρών. Οι δορυφόροι του Συστήματος πετούν σε ύψος 19100 χιλιόμετρα και κάθε
δορυφόρος συμπληρώνει μιά περιστροφή κάθε 11 ώρες και 15 λεπτά περίπου. 
Οι τοποθέτηση των δορυφόρων και στα τρία επίπεδα ρυθμίζεται έτσι που ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ οποιοσδήποτε
ΔΕΚΤΗΣ στη Γή να μπορεί να έχει καλή πρόσβαση σε 5 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ δορυφόρους σε καλή γεωμετρική διάταξη. 
Δίδει τρείς συντεταγμένες θέσεως όπως και το GPS (Πλάτος-Μήκος-Υψος). Οι δορυφόροι του συστήματος
GLONASS εκπέμπουν δύο τύπους σημάτων: (α) Σήμα Συνήθους Aκριβείας (SP=Standard Precision) και (β) Σήμα
Υψηλής Ακρίβειας (H.P.= High Precision). 

(α) Σήμα Συνήθους Aκριβείας (SP=Standard Precision): L1= 1602 Mhz (Μεγάκυκλους) ΣΥΝ Ν χ 0.5625 Μhz (όπου το
"Ν" είναι ο κωδικός αριθμός του δορυφόρου που θέλουμε να βρούμε τη συχνότητα. Δηλαδή η διαφορά απο το GPS
είναι ότι οι περισσότεροι Ρωσικοί δορυφόροι μεταδίδουν σε διαφορετική συχνότητα ο κάθε ένας. Ο κάθε ένας
δορυφόρος έχει και ένα κωδικό αριθμό π.χ: ο δορυφόρος αρ.1, ο αρ.2, ο αρ.3 κ.ο.κ. Εάν ο δορυφόρος "1" μεταδίδει
στους 1602 τότε ο δορυφόρος "3" θα μεταδίδει στους 1602 Mhz ΣΥΝ 3 χ 0.5625= 1602+1.6875=1603.6875 Mhz,
κ.ο.κ. Μερικοί δορυφόροι μεταδίδουν στην ίδια ακριβώς συχνότητα ΑΛΛΑ αυτοί τοποθετούνται σαν ΑΝΤΙΠΟΔΑΣ
στους όμοιους τους (δηλαδή τοποθετούνται στην αντίθετη πλευρά της Γής) έτσι που ΠΟΤΕ να μήν είναι δυνατό ένας
ΔΕΚΤΗΣ στην Γή να χρησιμοποιεί Δύο δορυφόρους που μεταδίδουν στην ίδια συχνότητα. 
Οι δέκτες GLONASS δέχονται ταυτόχρονα σήματα απο ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) τουλάχιστον δορυφόρους (ενώ το GPS = 4+
αλλά κάποτε και μόνο 3 με αποτέλεσμα να έχουμε στίγμα ΜΟΝΟ 2 διαστάσεων - πλάτος, μήκος, όχι ύψος). Ο
Δέκτης υπολογίζει την "Ψευδο-απόσταση" Δέκτη-Δορυφόρου και την ταχύτητα του σήματος. Ταυτόχρονα επιλέγει και
επεξεργάζεται μηνύματα χρήσιμα για τη ναυσιπλοία μέσα απο τα σήματα που εκπέμπουν οι δορυφόροι. Ο Δέκτης
επεξεργάζεται τα πιο πάνω και υπολογίζει και δίδει: (α) 3 συντεταγμένες (Πλάτος-Μήκος-Υψος),(β) 3 στοιχεία που
έχουν σχέση με το διάνυσμα της ταχύτητας του Δέκτου, και (γ) τον ΑΚΡΙΒΗ χρόνο. 
Οι δορυφόροι GLONASS είναι εφοδιασμένοι με ατομικά ρολόγια ΚΕΣΙΟΥ με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται
εξαιρετική ακρίβεια συγχρονισμού ( διαφορά μόνον: περίπου 15 nanoseconds) μεταξύ των χρονομετρων των
δορυφόρων και των χρονόμετρων στους δέκτες κάτω στη Γή. Tα δε χρονόμετρα των δορυφόρων διορθώνονται δύο
φορές την ημέρα. 
ΣΗΜ.: Ο χρόνος διεθνώς βασίζεται στον Διεθνή Ατομικό Χρόνο = International Atomic Time = T.A.I. O Ατομικός
χρόνος εξάγεται απο αναλύσεις του Γραφείου Διεθνούς Χρόνου/ώρας (Bureau International de l'Heure (BIH) που
εδρεύει στο Παρίσι μετά απο μελέτη των "Ατομικών χρόνων" πολλών Χωρών. Η βασική ή θεμελιώδης μονάδα
μέτρησης του Ατομικού χρόνου είναι ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ (Standard International second = SI second) και
αυτό καθορίζεται σαν Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 9 192 631 770 (9 ΔΙΣ. 192 ΕΚ. 631 ΧΙΛ.770) ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΑΣΜΑ(transition) ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ,
ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (Hyperfine levels) ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΣΙΟΥ 133. 
Αυτή όμως η Βαση μονάδας μέτρησης είναι σταθερή σε αντίθεση με την κίνηση της Γής γύρο απο τον άξονα της που
παρουσιάζει διακυμάνσεις που σήμερα (1997) φαίνεται ότι παρουσιάζει μείωση ταχύτητας κατα 1 ολόκληρο
δευτερόλεπτο κατ'έτος. Ενώ το Ρωσικό σύστημα GLONASS διορθώνει αυτό το σφάλμα ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ,
(leap seconds correction) εντούτοις το σύστημα GPS δεν το κάνει με αποτέλεσμα ο χρόνος του GPS να είναι 19 περίπου
δευτερόλεπτα πιό αργός (πίσω) απο τον Ατομικό χρόνο (GPST + 19s=TAI),ή με τον χρόνο UTC(CIS) 10 δευτερόλεπτα
πιο γρήγορος (πιο μπροστά). Ετσι το GLONASS έχει ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ απο το GPS. Eνώ στο GPS χωρίς
το εσκεμμένο σφάλμα (SA-Selective Availability) η ακρίβεια είναι 25 μέτρα στο σύστημα GLONASS έχουμε ακρίβεια
10 μέτρων. Ενώ η χαρτογραφική βάση του GPS είναι το WGS 84 (World Geodetic System 1984) η αντίστοιχη βάση για
το GLONASS είναι το "PZ-90". 
Οπως και στο GPS έτσι και το GLONASS δεν δίδει το HP-High Precision σήμα στους πολίτες. Οι πολίτες
χρησιμοποιούν το SP-Standard Precision σήμα με ΑΚΡΙΒΕΙΑ GLONASS ΜΕΤΑΞΥ 57 - 70 μέτρων σε σύγκριση με
την αντίστοιχη του GPS απο 150-300 μέτρα. 

Οι Δορυφόροι επίσης μεταδίδουν σε δύο κώδικες (α) Μυστικός Κώδικας (Encrypted code= P-code ή PPS=Precise
Positioning Service= Στρατιωτική Yπηρεσία Ακριβούς Θέσεως) και στόν (β) "Κατα προσέγγυση κώδικα" ( Coarse
Acquisition Code = C/A Code ή SPS = Standard Positioning Service= Πολιτική Υπηρεσία συνήθους ακριβείας). 
Φυσικά το πρώτο χρησιμοποιήται μόνο απο τόν στρατό τών ΗΠΑ και είναι εξαιρετικής ακρίβειας (ακρίβεια μπορεί να
φθάσει Συν-Πλήν 0-10 χιλιοστά) (PPS= Precise Positioning Service). 
Η συσκευή ΔΟΣΥΝ που κυκλοφορεί στο εμπόριο εργάζεται με τόν κώδικα C/A Code. 

Το σύστημα αρχικά σχεδιάσθηκε απο το Υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ (DOD = Department Of Defence) και
τοποθετήθηκε απο την Αεροπορία των ΗΠΑ, για στρατιωτικούς σκοπούς. Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ με
τεράστια επιτυχία στόν Πόλεμο του Περσικού κόλπου.(καθοδήγηση των πυράυλων cruise κλπ). 

ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ : GPS ΣΕ ΧΑΡΤΗ H XΑΡΤΗ ΣΕ GPS. 

Eπιβάλλεται ΜΕΓΑΛΗ προσοχή όταν θέλουμε να μεταφέρουμε ένα στίγμα που μας δίδει η συσκευή ΔΟΣΥΝ GPS
στον χάρτη ή το αντίθετο, δηλαδή εάν έχουμε βγάλει ένα στίγμα απο τον χάρτη και θέλουμε να εισάξουμε τις
συντεταγμένες του στίγματος στην "αποθήκη" των waypoints (στιγμάτων αναφοράς) μέσα στην συσκευή. 

Πολλές φορές ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΑΣΗ/ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ και γίνει μιά απλή μεταφορά χωρίς διόρθωση τότε το συνολικό σφάλμα μπορεί να
ξεπεράσει και το ένα χιλιόμετρο!!!. 
Εάν για παράδειγμα χρησιμοποιούμε ένα παλαιό χάρτη του B.A (British Admiralty) Βρεττανικού Ναυαρχείου,
ευρισκόμενοι κοντά στη ξηρά μισό ή ένα ναυτικό μίλι, είναι πιθανόν να προσέξουμε πολύ περίεργα πράγματα!
ΔΗΛΑΔΗ είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο το GPS , σύμφωνα με τον Χάρτη, (και την δική μας αβλεψία) να μας
τοποθετεί αρκετά μέσα στη ξηρά!!! 
Αυτό συμβαίνει ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΥ ΠΑΝΩ
ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ: "NOTE: To adjust positions taken from
this chart to European Datum, all latitudes should be increased by 19 seconds and all longitudes by 5 seconds" Eάν
αγνοήσουμε -ως συνήθως!!- αυτή την, με πολύ μικρά γράμματα γραμμένη, σημείωση, τότε έχουμε πρόβλημα!. Διότι
τα 19 δευτερόλεπτα (0.3167 του Ναυτικού Μιλίου) μας δίδουν ένα σφάλμα 586 μέτρα Βορειότερα και τα 5
δευτερόλεπτα (0.0833 του Ναυτικού Μιλίου) μας δίδουν ένα σφάλμα 154 μέτρα Ανατολικώτερα και επομένως, ένα
πιθανό συνολικό σφάλμα 606 μέτρων. Εάν προστεθεί και το σφάλμα της συσκευής τότε………..!!!!!!!!!!. Επομένως
θα πρέπει να ΕΛΕΓΧΕΤΕ (1ον) ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ και να γίνεται η ανάλογη διόρθωση ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΣΤΟ GPS
και το ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΑΠΟ ΤΟ GPS ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ (2ον) ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ GPS EAN EINAI 
ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΑΣΗ "CHART DATUM" με αυτή που χρησιμοποιεί ο Ναυτικός μας
χάρτης. (Συνήθως : European Datum, ή WGS 84, ή το ανάλογο που γράφει ο χάρτης μας εάν φυσικά το περιλαμβάνει η
συσκευή μας εις το MENU κάτω απο τον τίτλο chart ή map datum. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GPS 

Αυτός γίνεται απο τήν Πολεμική αεροπορία τών ΗΠΑ μέσω ενός κύριου σταθμού στο ΚΟΛΟΡΑΤΟ (Colorado) της
Αμερικής μαζί με άλλους 5 σταθμούς παρακολούθησης. Ο κάθε δορυφόρος περνά πάνω απο ένα σταθμό
παρακολούθησης δύο φορές την ημέρα για τις αναγκαίες διορθώσης κλπ. 
Εάν και όποτε θέλει το Υπ.Αμυνας των ΗΠΑ, μπορεί να αυξήσει τήν "ανακρίβεια" του συστήματος. Μπορεί να το κάνει
να έχει οποιοδήποτε σφάλμα ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΒΥΣΟΥΝ (ΘΕΣΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ολόκληρο το
σύστημα, ή να θέσουν εκτός λειτουργίας όποιο δορυφόρο/ους θέλουν. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 
Αυτό το σήμα παρουσιάζεται στήν οθόνη σε όλα τα μηνυματα στίγματος ορισμένων συσκευών, ΕΑΝ είτε η
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ (Geometric Quality, G.Q) ή η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (Signal Quality ,SQ= δύναμη ή
ένταση του σήματος) πέσει κάτω απο τό τέσσερα (4) στα (9). 
Εάν η Ποιότητα Γεωμετρίας που είναι βασικά ένα μέτρο ή ένα τρόπος με τον οποίο μετρούμε την Γεωμετρική ποιότητα
ενός στίγματος πέσει κάτω απο το τέσσερα στα εννέα (4/9). Τότε δέν πρέπει το στίγμα που μας δίδει η συσκευή να
χρησιμοποιηθεί ή να χρησιμοποιήται με προσοχή και αμφιβολία. (Ειναι άχρηστο και ανακριβές). Η Γεωμετρική
ποιότητα είναι συνήθως κακή όταν οι συγκεκριμένοι δορυφόροι είναι πολύ κοντά στον ορίζοντα ή όταν η γεωμετρία
του σχήματος τωω συγκεκριμένων δορυφόρων είναι άσχημη με αποτέλεσμα οι υπολογισμοί εύρεσης στίγματος να
είναι αμφιβόλου ακριβείας. 

Σε ορισμένες συσκευές η ισχύς του σήματος απο τον κάθε δορυφόρο παρουσιάζεται στην οθόνη σε μορφή
ιστογράμματος με τον ιστό του σήματος κάθε δορυφόρου να αυξομειώνεται ανάλογα και τον αριθμό του κάθε
δορυφόρου κάτω απο τον συγκεκριμένο ιστό του σήματος. 

Επίσης όσο αφορά την γεωμετρία μεταξύ των δορυφόρων σε ορισμένες συσκευές παρουσιάζεται στην οθόνη σχήμα
με δύο ομόκεντρους κύκλους όπου το κέντρο συμβολίζει το ΖΕΝΙΘ δηλαδή το σημείο στον ουρανό που βρίσκεται
ακριβώς πάνω απο το κεφάλι του χειριστή, ο μικρώτερος κύκλος συμβολίζει ένα φανταστικό κύκλο που έχει 45
μοίρες απο τον ορίζοντα και ο μεγαλύτερος κύκλος συμβολίζει τον ορίζοντα. Στο πάνω μέρος της οθόνης είναι ο
Βορράς, στο κάτω ο Νότος, στα δεξιά της οθόνης όπως την βλέπουμε η Ανατολή και στα αριστερά η Δύση. Με το
σχήμα αυτό στην οθόνη και τους αριθμούς του κάθε δορυφόρου (μέχρι 8 δορυφόρους πολλές φορές) στην κατάλληλη
θέση μπορούμε να προσδιορίσουμε την θέση του κάθε δορυφόρου στόν ουράνιο θώλο ή Ουράνια σφαίρα. 


ΠΟΙΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΣΥΝ GPS; 

Δυστυχώς στην πραγματικότητα οι εξαιρετικά μεγάλης "ακρίβειας" ενδείξεις και οι πληροφορίες που έχουμε απο τις
συνηθισμένες μή στρατιωτικές συσκευές/δέκτες GPS που κυκλοφορούν στο Εμπόριο ειδικά όσο αφορά τις
συντεταγμένες Πλάτους , Μήκους, το υψόμετρο την ταχύτητα κλπ είναι αρκετά μακριά απο την πραγματικότητα για
τους ακόλουθους επιπρόσθετους λόγους: 

1. Είναι ένα μόνο σύστημα και όχι συνδιασμός συστημάτων έτσι κάποτε μπορεί να μήν δέχεται αρκετές
πληροφορίες απο τους δορυφόρους για να μας δώσει την απαιτούμενη ακρίβεια. 

2. Για πολλούς λόγους μπορεί να μας δώσει παραπλανητικές πληροφορίες. 

3. Ειναι σάν σύστημα πολύ ευαίσθητο σε παρεμβολές. 

4. Το σύστημα μπορεί να σταματήσει να εργάζεται. Π.χ στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 χιλιάδες συσκευές GPS
σταμάτησαν να δίδουν στίγμα αφού το Υπ.Αμυνας των ΗΠΑ αποφάσισε χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση (ούτε και
είχε ή έχει καμμιά υποχρέωση) να σταματήσει την λειτουργία κάποιων δορυφόρων για να αλλάξει το πρόγραμμα των
ηλεκτρονικών εγκεφάλων των δορυφόρων. 


Είναι πραγματικά δύσκολο να ταξιδεύει κανείς στην θάλασσα σήμερα χωρίς GPS αλλά θα ήταν εντελώς ανόητο να
ταξιδεύει χωρίς εξάντα, χρονόμετρο, ραδιόφωνο βραχέων, ναυτική εφημερίδα για αστροναυτιλία και πάνω απ'όλα
χωρίς να υπολογίζει την θέση του κάθε ώρα με την απλή μέθοδο ΕΞ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ, (DR=Dead Reckoning)
της πορείας/κατεύθυνσης επι τον χρόνο επι την ταχύτητα. Συνήθως η Αστροναυτιλία εφαρμόζεται όταν όλα τα άλλα
συστήματα για τον Α ή Β λόγο σταματούν να λειτουργούν. 

Οσο αφορά τήν ακρίβεια του GPS όταν ευρίσκεται σε λειτουργία η εσκεμμένη παρεμβολή του SA αυτή είναι : 

HPA = Horizontal Predictable Accuracy = Προβλεπόμενη ακρίβεια στις συντεταγμένες ή το στίγμα στο οριζόντιο
επίπεδο (ακρίβεια,Πλάτους-Μήκους). 
95% του χρόνου (δηλαδή 22.8 στις 24 ώρες) το σφάλμα μπορεί να φθάσει μέχρι 100 μέτρα και 99.99% του χρόνου
(23.9 στις 24 ώρες) μέχρι και 300 μέτρα. Με πολύ απλά λόγια το σφάλμα στίγματος σε σχέση με το πραγματικό
στίγμα μπορεί να είναι απο περίπου μηδέν μέχρι και 300 μέτρα. Kαι αυτό όταν η συσκευή μας έχει ρυθμιστεί στο
Παγκόσμιο Γεωδετικό Σύστημα Βάσης Xαρτογράφησης του 1984 (Chart datum = WGS 84 = World Geodetic System
1984). 

VPA = Vertical Predictable Accuracy = Προβλεπόμενη ακρίβεια στήν ένδειξη αναφορικά με το υψόμετρο. 

Aυτή προβλέπεται να είναι κατα το 95% του χρόνου με πιθανό σφάλμα μέχρι και 156 μέτρα ενώ στο 99.99% του
χρόνου μπορεί να παρουσιάσει σφάλμα μέχρι και 500 μέτρα. 

Επιπρόσθετα με το εσκεμμένο σφάλμα SA, το Υπ.Αμυνας των ΗΠΑ εισάγει συγκεκριμένο κώδικα
"ΑΝΤΙ-SPOOFING" έτσι που να μήν είναι δυνατή η εκπομπή "ψεύτικου" προσομοιομένου σήματος απο "εχθρικές"
δυνάμεις. 

SA Το εσκεμμένο σφάλμα που εισάγουν οι Αμερικανοί στό GPS φαίνεται να περιέχει και πολλά άλλα μικρά σφάλματα
με δύο βασικά, 1ον: ελαφρά ανακρίβεια (α) όσο αφορά την θέση των δορυφόρων και (β) όσο αφορά την ακριβή τροχιά
τους και 2ον μικρές διαφορές/αυξομειώσεις στήν ακρίβεια των χρονομέτρων που είναι τοποθετημένα στους
δορυφόρους και πάνω στα οποία βασίζονται εξ ολοκλήρου οι συνηθισμένες συσκευές/δέκτες GPS. Eάν σταθούμε με
τήν συσκευή σε γνωστό σημείο με γνωστές συντεταγμένες τότε εύκολα μπορούμε να δούμε το μέγεθος του
εσκεμμένου σφάλματος SA. 

Eπιπρόσθετα έχουμε διαφορά στις ενδείξεις ή αυξομείωση του σφάλματος όταν 

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 
Οπως αντιλαμβάνεσθε ο κάθε κατασκευαστής, ή κάθε μάρκα συσκευής έχει και τα δικά του σχήματα,ή αρχικά ή
σήματα πολλά όμως απο αυτά είναι τα ίδια. 

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ .(Magelan) (δορυφόρος)."*" Το σχήμα αυτό που συμβολίζει δορυφόρο παρουσιάζεται στήν οθόνη μας
καθώς ένας απο τους δορυφόρους εντοπίζεται απο τήν συσκευή μας κατα τήν λειτουργία έρευνας και συλλογής
στοιχείων της συσκευής. Σε κάποιες συσκευές η θέση του δορυφόρου σημειώνεται με τον αριθμό του δορυφόρου
μέσα σε τετραγωνάκι. 

ΚΩΔΩΝΑΣ.(Magelan) Παρουσιάζεται στήν οθόνη όταν το εσωτερικό "ξυπνητηρι" της συσκευής έχει ρυθμιστεί για να
μας ξυπνά ή να μας προειδοποιεί όταν έχουμε να πάρουμε στίγμα θέσης. 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ. Εχει περίπου το σχήμα τετράγωνης μπαταρίας. Αυτο το σήμα παρουσιάζεται στήν οθόνη όταν οι
μπαταρίες έχουν αδυνατίσει και χρειάζονται νέες μπαταρίες. 
Σε μερικές συσκευές για την ενημέρωση όσο αφορά την κατάσταση των μπαταριών υπάρχει στην οθόνη κάθετως
γραμμή με τέσσερα διαστήματα απο πάνω F (full)πλήρεις και απο κάτω Ε (empty) κενές 

ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ. Αυτό παρουσιάζεται στήν οθόνη όταν μπορούμε να πιέσουμε το κουμπί με το σχήμα του
βέλους γιά να αλλάξουμε τήν φύση λειτουργίας (mode) ή για να δούμε κάποιο άλλο δεδομένο που υπάρχει στήν
μνήμη. πχ. ένα στίγμα αναφοράς (waypoint). 

BΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ. Αυτό χρησιμοποιήται για να είναι δυνατό να βλέπουμε και το υπόλοιπο τών μυνημάτων ή
αριθμών που υπάρχουν μέσα στήν οθόνη (scroll). 

ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. 

Oρισμένες συσκευές έχουν μέχρι και 12 ή περισσότερα πλήκτρα διαφορετικών χρήσεων μερικά μπορεί να είναι: 

1. ON/OFF....Ανάβει / Σβύνει. ή (GARMIN) Κόκκινο πλήκτρο με το σχήμα λαμπτήρα. 

2. POS ......α) Παρον Στίγμα, β) Υψόμετρο, γ) Ποιότητα στίγματος , δ) Ωρα/Ημερομηνία. 

3. LIGHT..... Aνάβει ή σβύνει το φώς της οθόνης. Σε ορισμένες συσκευές, κόκκινο πλήκτρο, το ίδιο που θέτει
εντός ή εκτός λειτουργίας την συσκευή. 

4. WPT....... Εισαγάγονται και εξάγονται απο το πληκτρο αυτό τα στιγματα αναφοράς
(waypoints) . 

5. NAV....... α) Αζιμούθιο πρός στόχο, β) Απόσταση μέχρι τόν στόχο, γ) Σφάλμα
που τυχόν έχουμε κατα τήν πορεία μας λόγο ανέμου η/και ρεύματος,
δ) πηδαλιούχηση δεξιά ή αριστερά, ε) χρόνος που μας απομένει μέχρι τό στόχο
ζ) Ταχύτητα με τήν οποία προχωρούμε, η) πραγματική ταχύτητα (εάν
η συσκευή είναι συνεχώς σε λειτουργία) 

6. SETUP.....α) Εισαγωγή δεδομένων για τήν σωστή λειτουργία της συσκευής. β)
πρόγραμμα πορείας γ) ένδειξη Πλάτους-Μήκους, δ) Πρόγραμμα
στάθμης θαλάσσης χάρτου, ε) Μαγνητική Απόκληση. ζ) Μονάδες
μετρήσεως αποστάσεων η) Τρόπος παρουσίασης της ημερομηνίας (πρωτα
η ημερα και μετά ο μήνας ή το αντίθετο). θ) Σε πιό ημισφαίριο βρίσκεται. 
7. LAST 
FIX...... Δείχνει στήν οθόνη τα τελευταία πέντε (5) στίγματα θέσης. 

8. VEL.......Δείχνει τήν ταχύτητα σε σχέση με τήν γραμμή πορείας και τήν ταχύτητα σε
σχέση με το έδαφος που καλύπτεται. 

9. ROUTE.....Εισαγωγή τών στοιχείων για τους σκοπούς Ναυσιπλοίας ή πορείας. 

10. βελοςΚατω.(ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ) Ξεδίπλωμα της οθονης για να είναι δυνατό να
βλέπει κανείς όλα οσα είναι γραμμένα πάνω στήν οθόνη. 

11. AUX......α) Εισοδος δεδομένων, β) Συνεχής λειτουργία, γ) Κατάσταση
των δορυφόρων, δ) Πρόγραμμα - ποτε θα περάσουν οι δορυφόροι. ε) Προβολή
τών διάφορων στόχων, ζ) Ξυπνητήρι η) Ηχητικό σήμα θ)
Συλλογή Ναυτικής Εφημερίδας (Almanac). ι)Σβύσιμο των στόχων απο
τήν μνήμη. 

12. >.........(ΒΕΛΟΣ ΔΕΞΙΑ) Μετακίνηση και διάβασμα της οθόνης πρός τα δεξιά. 


13. Αριθμητικά και Αλφαβητικά πλήκτρα. Για εισαγωγή δεδομένων στόν
υπολογιστή. 
Σε ορισμένες συσκευές αντί να υπάρχουν Αλφαβητικά-αριθμητικά πλήκτρα υπάρχει μόνο ένα πλήκτρο μεγάλο
τετραπλής πίεσης δηλαδή υπάρχει στο ίδιο πλήκτρο, βέλος πάνω, βέλος κάτω, βέλος δεξιά και βέλος αριστερά. Με
αυτό το πληκτρο γίνεται επιλογή των γραμμάτων του Αλφαβήτου και των διαφόρων αριθμών, καθώς επίσης και η
επιλογή εργασιών απο κατάλογο (menu) της συσκευής. 

14. CLEAR.....Καθάρισμα της οθόνης, μετακίνηση ένα διάστημα πρός τα πίσω όταν
γράφει, σβύνει δεδομένα. 

15. ENTER.....Κράτημα και πάγωμα πληροφοριών. 

16. GOTO..... (GARMIN) Αλλάζει την εικόνα στήν οθόνη και την αντικαθιστά με την "Σελίδα Ναυσιπλοίας"
(Navigation Page) με υπόδειξει στο σημείο αναφοράς (στίγμα-waypoint). Πατόντας δύο φορές το πλήκτρο αυτό
ενεργοποιήται το πρόγραμμα "άνθρωπος στη θάλασσα" (Man Over Board= MOB). 

17. QUIT.....(GARMIN) Το πλήκτρο επαναφέρει την προηγούμενη σελίδα στην οθόνη, ή καθαρίζει-σβύνει την
τελευταία εισαγωγή πληροφοριών, ή επαναφέρει στην οθόνη τήν αμέσως προηγούμενη πληροφορία που υπήρχε στην
οθόνη. 

18. PAGE.....(GARMIN) To πλήκτρο αυτό ταξιδεύει/αλλάζει μεταξύ των διάφορων σελίδων του προγράμματος
και επιστρέφει απο ένα ΥΠΟ-ΚΑΤΑΛΟΓΟ (sub-menu) στον κυρίως κατάλογο. Επίσης παρουσιάζει το μήνυμα που
ακολουθεί το ηχητικό σήμα συναγερμού (άσχημο σήμα, ισχύ μπαταριών πρός το τέλος κλπ). 

19. MARK....(GARMIN) Με το πάτημα του πλήκτρου αμέσως συγκρατείται το στίγμα της θέσης που
βρισκόμαστε εκείνη την στιγμή το οποίο και παρουσιάζεται στην οθόνη. 

20. ΕNTER....(GARMIN) Επιβεβαιώνεται η εισαγωγή στοιχείων και θέτει επίσης σε λειτουργία το
συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει επιλεγεί απο τον κύριο κατάλογο προγραμμάτων-εργασιών MENU της συσκευής. 
Τα ακόλουθα στοιχεία μπορούν να δωθούν στήν συσκευή κατα τήν διαδικασία προετοιμασίας της συσκευής.: 

1. INITIALIZE A POSITION = Εισαγωγή της κατα προσέγγυση θέσης. π.χ Αποβάθρα Ζυγίου Πλάτος=
34 μοίρες 43 λεπτά 00 δευτερόλεπτα Βορειο (Νorth), Μήκος= 033 μοίρες, 20 λεπτά και 00 δευτερόλεπτα Ανατολικό
(Εast), περίπου. 

2. POSITION MODE (2D Vs 3D) = Διάσταση στίγματος δύο ή τριών διαστάσεων στίγμα. 

3. TIME SET = Εισαγωγή της ώρας 

4. TIME DISPLAY = Τρόπος που θέλουμε να μας δίδει τήν ώρα , σε 12 ή 24 ώρες. 

5. CHOOSE BETWEEN AUTOMATIC OR MANUAL ROUTE MODE. = Επιλογή μεταξύ αυτόματης
πορείας ή πορείας με πληκτρολόγηση τών δεδομένων. 

6. SELECT LAT/LON DISPLAY. = Επιλογή του τρόπου με τον οποίο θέλουμε να έχουμε το πλάτος και
μήκος. 

7. SELECT MAP DATUM = Επιλογή της βάσης δεδομένων του χάρτη . (Καθορισμός της στάθμης του
νερού της θάλασσας δηλαδη ο καθορισμός του ύψους μηδέν.) 

8. ENTER A MAGNETIC VARIATION = Εισαγωγή της Μαγνητικής Απόκλησης. π.χ για τήν περιοχή
μας 003 μοιρες Εast περίπου. 

9. SELECT DISTANCE AND SPEED UNITS. = Επιλογή μονάδων μέτρησης απόστασης και ταχύτητας. 

10. SELECT ALTITUDE UNITS. = Επιλογή μονάδας μέτρησης του ύψους. 

11. SELECT THE DATE ORDER. = Επιλογή του τρόπου εμφάνισης της ημερομηνίας ( μήνας πρώτος ή ημέρα
πρώτη). 

ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΟΥΤΩΣ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ ΕΑΝ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ
ΞΑΝΑΕΙΣΑΓΕΤΕ. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "SETUP" 

INIT ΘΕΣΗ = ΠΛΑΤΟΣ.............. 
ΜΗΚΟΣ .............. 

(ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 300 ΜΙΛΙΑ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΥΤΗ ΣΕ 2-3 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΨΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ
ΘΑ ΒΡΕΙ ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΘΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΤΙΓΜΑ ΣΑΣ). 

ΜΕΡΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΥΣΗ ΣΤΙΓΜΑΤΑ: 
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ= 35 06 N, 32 17 E, 
ΠΑΦΟΣ= 34 45 Ν, 32 24 Ε, 
ΖΕΥΓΑΡΙ= 34 34 Ν, 32 56 Ε, 
ΓΑΤΑ= 34 34 Ν, 33 02 Ε, 
ΛΕΜΕΣΟΣ = 34 40 Ν, 33 03 Ε , 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ = 34 43 Ν ,33 19 Ε, 
ΖΥΓΙ= 34 43 Ν, 33 20 Ε, 
ΚΙΤΙ= 34 49 Ν, 33 36 Ε, 
ΛΑΡΝΑΚΑ= 34 55 Ν 33 38 Ε, 
ΓΚΡΕΚΟ= 34 57 Ν,34 05 Ε, 
ΑΜΜΩΧΩΣΤΟΣ= 35 07 Ν,33 56 Ε, 
ΜΠΟΓΑΖΙ=35 19 Ν, 33 57 Ε, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ= 35 41 Ν, 34 35 Ε, 
ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΩΝΑΣ= 35 38 Ν, 34 22 Ε, 
ΔΑΥΛΟΣ= 35 25 Ν, 33 54 Ε, 
ΠΕΤΡΑ ΦΟΥΡΝΙ= 35 23 Ν 33 42 Ε, 
ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ ΧΩΤΗ= 35 21 Ν 33 33 Ε, 
ΚΕΡΥΝΕΙΑ= 35 20 Ν 33 19 Ε, 
ΑΧΕΡΟΠΟΙΗΤΟΣ= 35 21 Ν,33 12 Ε, 
ΒΑΒΥΛΑΣ= 35 22 Ν, 33 07Ε, 
ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ= 35 24 Ν,32 55 Ε, 
ΜΟΡΦΟΥ= 35 12 Ν, 33 00 Ε, 
ΝΕΟΙ ΣΟΛΟΙ=35 08 Ν,32 50 Ε, 
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ=35 08 Ν,32 49 Ε, 
ΑΚΡ.ΛΙΜΝΙΤΗ=35 11 Ν,32 44 Ε, 
ΑΚΡ.ΚΟΚΚΙΝΑ= 35 11 Ν, 32 40 Ε, 
ΠΟΜΟΣ= 35 10 Ν 32 33 Ε, 
ΛΑΤΣΙ= 35 02 Ν, 32 24 Ε., 
(ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)ΑΛΑΝΙΑ= 36 32 Ν,32 01 Ε, 
(ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑΣ)ΑΤΑΛΙΑ=36 53 Ν,30 42 Ε, 
(ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)ΑΝΕΜΟΥΡΙΟΝ= 36 01 Ν, 32 49 Ε, 
(ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ) ΤΑΣΟΥΤΖΟΥ= 36 14 Ν 33 59 Ε, 
(ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)ΜΕΡΣΙΝΑ= 36 48 Ν,34 38 Ε, 
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ= 36 10 Ν,29 35 Ε, 
ΝΗΣΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ= 36 07 Ν,29 38 Ε,. 

(O ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ YΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ.) 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Σε περίπτωση που η συσκευή χάσει τήν μνήμη της θα πρέπει εσείς να έχετε κάπου γραμμένα τα βασικά δεδομένα που
θέλετε για τήν διαδικασία setup ουτως ώστε να μπορείτε αμέσως να τα επαναεισάγετε στήν μνήμη. 
ο πιο κάτω κατάλογος θα πρέπει να γεμισθεί απο εσάς. Τοποθετήστε ένα "*" δίπλα απο κάθε επιλογή. 
Η επιλογές του εργοστασίου δηλαδή αυτές που η συσκευή επιλέγει ότι και να συμβαίνει σημειώνουνται με αστερίσκο
στο manual. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΘΕ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΕΧΕΤΕ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ
ΑΝΑΒΕΙ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ
ΣΤΙΓΜΑ , ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΠΡΙΝ ΘΥΜΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ!!
ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
Σβύστε την συσκευή θέσατε την εκτός λειτουργίας. 
Πιέσατε το πλήκτρο με το όνομα "DATA" ή οποιοδήποτε πλήκτρο έχει να κάνει με τα δεδομένα του προγράμματος
λειτουργίας της συσκευής. 
Κρατώντας συνεχώς υπο πίεση το πιο πάνω πλήκτρο, ανάψετε, θέσατε σε λειτουργία την συσκευή. 
Είναι πιθανόν το σφάλμα με αυτό τον τρόπο να έχει διορθωθεί. 


ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ. 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι και αιτίες που μπορούν να παρεμποδίζουν τήν επιτυχή εύρεση του στίγματος. 

1. Εάν δεν υπάρχει αρκετός αριθμός ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ δορυφόρων (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ=δέν βρισκεσθε στήν
κατάλληλη ώς πρός αυτούς θέση = ποιότητα γεωμετρίας πολύ άσχημη) δηλαδή αντί 3 υπάρχουν μόνο δύο κατάλληλοι.

2. Ανικανότητα τής συσκευής να λάβει σήματα απο τους δορυφόρους. 

3. Εισαγωγή απο εσάς λανθασμένων πληροφοριών κατα τήν διαδικασία έναρξης λειτουργίας τής συσκευής
(initialization procedure). 


Ας δούμε όμως τήν κάθε περίπτωση ξεχωριστά: Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΟΣΥΝ GARMIN: - 

MENU 
________________ 
1. NEAREST WPTS 
2. WAYPOINT LIST 
3. ROUTES 
4. DIS AND SUN CALC 
5. MESSAGES 
6. OPERATION SETUP 
7. NAVIGATION SETUP 
8. TRACK LOG SETUP 
9. MAP SETUP 
10. I/O SETUP 

1. NEAREST WPTS : Περιέχει μέχρι και τα 9 πιο κοντινά σημεία αναφοράς κατα σειρά απόστασης και τα οποία
είναι μέσα σε ακτίνα 100 Ν.Μ απο τήν παρούσα θέση. Με τίτλους:WAYPNT(ονόματα σημ.αναφοράς), BRG(το
αζιμούθιο πρός κάθε σημ.αναφοράς), DIS(την απόσταση πρός κάθε σημ.Αναφοράς). 

2. WAYPOINT LIST: Περιέχει κατάσταση τής Μνήμης Σημείων Αναφοράς π.χ "245 EMPTY 5 USED" δηλαδή
απο τις 250 μνήμες αποθήκευσης σημείων αναφοράς (waypoints) έχουν χρησιμοποιηθεί 5. Μετά υπάρχουν τα ονόματα
όλων των σημείων αναφοράς που έχουν αποθηκευτεί απο τον χρήστη της συσκευής. Στο κάτω μέρος της Οθόνης
δίδεται το ερώτημα "DELETE ALL WPTS?" Θέλετε να σβύσετε ;ολα τα σημεία αναφοράς; . Για το κάθε σημείο
αναφοράς υπάρχουν: "NAME" το όνομα του σημείου, το πλάτος και το μήκος του σημείου το τοποιοδήποτε σχόλιο
σχετικά με το σημείο (μπορούμε να το αλλάζουμε) συνήθως περιέχει την ημερομηνία και την ώρα εισαγωγής του
σημείου. "REF"εδώ μπορούμε να εισάγουμε άλλο συγγενές σημείο που ήδη υπάρχει για να δημιουργήσουμε ένα νέο
σημείο αναφοράς τοποθετόντας την απόσταση (DISTANCE) και το αζιμούθιο (BEARING) απο το σημείο"REF". Στο
κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν οι επιλογές : "RENAME?", "DELETE?", "DONE?" 

3. ROUTES:(ΤΑΞΙΔΙΑ-ΠΟΡΕΙΕΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) Κατάλογος με τα διάφορα σκέλη (legs) και τα σημεία
αναφοράς (waypoints) απο τα οποία περνά το ταξίδι. Ενα ταξίδι έχει αριθμητικό όνομα δηλαδή route number και η
συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει 20 ταξίδια με 30 σημεία αναφοράς για το κάθε ένα απο τα 20 ταξίδια. 
Στην οθόνη έχουμε τους ακόλουθους τίτλους: "Νο" δηλαδή τον άυξοντα αριθμό του συγκεκριμένου σημείου
αναφοράς, "WAYPNT" τα ονόματα των σημείων αναφοράς, "DTK" (Desired Track of leg) τήν πραγματική/αληθή πορεία
για το συγκεκριμένο σκέλος του ταξιδίου (ΟΧΙ το heading ή την κατεύθυνση της πλώρης), "DIS" την απόσταση μεταξύ
των δύο σημείων αναφοράς του συγκεκριμένου σκέλους, "COPY TO ROUTE", "CLR?", "INV?", "ACT?" "ETE" =
Estimated Time Enroute= χρόνος ταξιδίου που απομένει μέχρι το επόμενο σημείο αναφοράς με τήν ταχύτητα και
κατεύθυνση της στιγμής. "ETA"= Estimated Time of Arrival= Προυπολογιζόμενη ώρα άφιξης με την ταχύτητα και
κατεύθυνση της στιγμής. "INVERT" = Η αντίστροφη πορεία σε ένα ταξίδι. Δηλαδή φθάνοντας μετά απο ένα ταξίδι στο
προορισμό μας μπορούμε για την επιστροφή να ακολουθήσουμε αντίστροφη πορεία μέσω των προηγούμενων
σημείων αναφοράς ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή. 

Στην οθόνη με τον χάρτη μπορεί να αυξομειωθεί η κλίμακα σε 12 επιλογές απο 0.2 Ναυτικά μίλια μέχρι 320 ναυτικά
μίλια. Δηλαδή η οθόνη μπορεί να καλύπτει μιά απόσταση απο το ελάχιστο= 0.2 του Ναυτικού μιλίου ή το μέγιστο
μέχρι και 320 Ναυτικά μίλια. 
"PAN?" Η επιλογή αυτή δίδει την δυνατότητα της μετακίνησης του κέντρου του χάρτη. Το κέντρο παρουσιάζεται με
σταυρόνημα στο κέντρο της οθόνης. Η οθόνη θα δίδει στοιχεία π.χ απόσταση, αζιμούθιο απο την παρούσα θέση της
συσκευής μέχρι το σημείο που ευρίσκεται το σταυρόνημα, πάνω στην οθόνη. 
4. DIS AND SUN CALC : Πληροφορίες σχετικά με την απόσταση μεταξύ σημείων αναφοράς καθώς και την ώρα
Ανατολής και Δύσης του ηλίου. 

5. MESSAGES: Κατάλογος διαφόρων μηνυμάτων. 

6. OPERATION SETUP: Περιέχει τις ακόλουθες επιλογές: Νormal Mode (10 ώρες συνεχούς λειτουργίας),
Battery Saver Mode (αυξάνει τις ώρες λειτουργίας στις 20 ώρες), Simulator Mode(λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται να
έχει λήψη σήματος απο δορυφόρους για σκοπούς εκπαίδευσης), Autolocate Mode(Αυτόματο σύστημα εξεύρεσης
θέσης της συσκευής μετά απο μετακίνηση χωρίς την εισαγωγή πληροφοριών σε απόσταση πέραν των 300 ΝΜ απο το
τελευταίο σημείο.). Η Ημερομηνία και ώρα υπολογίζονται απο τους δορυφόρους και δέν μπορούν να αλλάξουν. 

"CDI"= Course Deviation Indicator = ή διαφορετικά Cross Track Error είναι η λοξοδρόμιση απο την πορεία ή την ευθεία
μεταξύ δύο σημείων αναφοράς για διάφορους λόγους όπως η επίδραση του ανέμου, του ρεύματος, το λανθασμένο
τιμόνεμα κλπ. 

7. NAVIGATION SETUP 
8. TRACK LOG SETUP 
9. MAP SETUP 
10. I/O SETUP 


MOTOROLLA: 

RNG=RaNGe= (η απόσταση απο θέση μέχρι στίγμα) 
BRG=BeaRinG= (Το αζιμούθιο απο θέση στο στίγμα) 
POS=Position=(Πλάτος-Μήκος-Υψος παρόυσας θέσης) 
MARK= Σημειώνει αμέσως το παρών στίγμα/θέση. 
STR= Steer= (Οδήγα 000 μόιρες Δεξιά(R) ή Αριστερά(L) 
SOG=Speed Over Ground 
TTG=Time To Go=(Χρόνος μέχρι άφιξη) (ΕΤΕ) 
COG=Course Over Ground 
ETA=Estimated Time of Arrival=(Κατα. Προσ.Χρόν.άφιξης στον προορισμό) 
DMG=Distance Made Good=(Πραγμ.απόσ. απο παρόυσα θέση στον στόχο) 
XTE=Cross Track Error= (Κάθετη απόσταση-ξώσερμα απο ευθεία πορείας) 
DTK=Desired TracK =(το αζιμούθιο απο ένα σημείο προς το επόμενο.) 
TMG= (%) πιθανόν time made good σε ποσοστό επι τοις εκατόν 
CMG=Course Made Good= (η πραγματική πορεία στον χάρτη) 
OFF=(άγνωστο στοιχείο σε ναυτικά μίλια)(απόσταση που καλύφθηκε;;;;) 
ATD=(Πιθανόν απόσταση που απομένει σε ΝΜ/;;;;;;) 
Q1= κακή ποιότητα quality του σήματος. 
Q2= καλή ποιότητα σήματος απο δορυφόρους. 
OLD= μαζί με κύκλο που αναβοσβύνει = παλαιό στίγμα, σήμα έχει χαθεί 

****

Περιεχόμενα

 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ .ΔΟΣΥΝ (G.P.S) 

[Γενικά Περιεχόμενα](Mε Αγγλική Αλφαβητική σειρά για ευκολία εύρεσης) 


ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΜΕ ΒΕΛΗ ή ΤΟΞΑ στις φορητες συσκευες ΔΟΣΥΝ συνήθως χρησιμοποιούνται είτε για να δούμε την
επόμενη οθόνη, είτε για να μετακινήσουμε την "μαυρη λορίδα επιλογής" για κάτι που ζητούμε, είτε για να επιλέξουμε
και να γράψουμε το κατάλληλο γράμμα που θέλουμε ή τον κατάλληλο αριθμό, ή το ημισφάιριο (Βόρειο Νότιο
Ανατολικό Δυτικό). Ειτε γενικά για να βρούμε την επιλογή ή το στοιχείο (π.χ waypoint) που θέλουμε. 

A.

B: 
BRG= Bearing = Το αζιμούθιο (η διόπτευση) πρός κάποιο σημείο αναφοράς (Waypoint) 

BIH= Bureau International de l'heure= Διεθνής χρόνος. S.I.S=Standard International Second= Το διεθνές Δευερόλεπτο ή
το Διεθνές Πρότυπο Δευτερόλεπτο (S/second) = Θεωρήται η περίοδος ή το διάστημα που μεσολαβεί για 9
δισεκατομμύρια 192 εκατομμύρια 631 χιλιάδες 770 περιόδους, της ραδιενέργειας που αναλογεί ή που παρουσιάζεται
κατα την μεταβολή ή κατα το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ ΔΥΟ Υπερ-τέλιων αλλαγών στα επίπεδα του
ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΣΙΟΥ 133 όπως αυτό ανευρίσκεται ή στην μορφή που αυτό ανευρίσκεται στο έδαφος. 

C: 
CEP= Circular Error Probable= Πιθανό σφάλμα στον Κύκλο επι του οποίου ευρίσκεται στίγμα. 

Control Segment= Τμήμα Ελέγχου του ΔΟΣΥΝ GPS. Αποτελείται απο το Κύριο Ελεγκτικό Τμήμα (Master Control) και
το Δίχτυο Παρακολούθησης των δορυφόρων (Monitor Network). To Κύριο Ελεγκτικό τμήμα ευρίσκεται στην
Αεροπορική Βάση Schriever (πρώιν Falcon) στο Κολοράτο των Η.Π.Α. 

CDI= Course Deviation Indicator= Οθόνη με προοπτική εικόνα δρόμου με γραμμή στο μέσο του δρόμου. Η
οθόνη βοηθά στην πειδαλιούχηση του σκάφους στην ορθή πορεία πρός το στόχο. 

CMG= Course Made Good= H πραγματική πορεία ή το πραγματικό ίχνος της διδρομής του σκάφους επάνω στον βυθό
ή επάνω στον χάρτη. Η πορεία ή το αληθές αζιμούθιο απο τήν προηγούμενη θέση πρός την παρούσα θέση. ΟΧΙ η
πορεία πυξίδας, ΟΧΙ η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ (oxι το heading του σκάφους). 

D: 
DST=DISTANCE= Απόσταση σε Ναυτικά μίλια ή χιλιόμετρα ή μίλια ξηράς. 

DOD= Department Of Defence= Το Υπουργείο (Τμήμα) Αμυνας των ΗΠΑ. 

DOP= Dilution Of Precision= Ο Βαθμός ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ενός στίγματος. Η σχέση του αναμενόμενου
σφάλματος σε ένα στίγμα με το πραγματικό ακριβές στίγμα π.χ όταν οι γραμμές θέσεως ευρίσκονται σε
σχέση 90 μοιρών η μία απο την άλλη (δορυφόροι 90 μοίρες ο ένας απο τον άλλο) αναμένεται να έχουμε
στίγμα μέγιστης ακρίβειας ενώ όταν η σχέση είναι μιά οξεία γωνία αναμένεται να έχουμε μεγάλο σφάλμα 
(δορυφόροι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο). 

Departure= Διαφορά του Μήκους μεταξύ δύο στιγμάτων στο ίδιο Πλάτος, επι το συνημίτονο του πλάτους. 

DTK= Desired Track= Η πορεία που θέλουμε να ακολουθήσουμε σε μοίρες. 

3D Diff= 3 Dimensional= Η συσκευή λαμβάνει ικανοποιητικά σήματα απο 4 δορυφόρους έτσι δείχνει αυτή τη στιγμή
στην οθόνη στίγμα τριών διαστάσεων= Πλάτος, Μήκος, Υψος. 

DGPS=Diff= Differential GPS = Ενδειξη στίγματος η οποία ένδειξη έχει εξαχθεί απο συσκευή που έχει την δυνατότητα
και η οποία εργάζεται σε περιοχή όπου υπάρχουν επίγηοι σταθμοί δίορθωσης του εσκεμμένου σφαλματος
(SA=selective availability error). 

E: 
ENTER= Το πλήκτρο με το οποίο επικοινωνούμε ή εισάγουμε πληροφορίες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της
συσκευής ΔΟΣΥΝ. 

ETA= Estimated Time of Arrival= Kατα προσέγγυση χρόνος/Ώρα άφιξης. 
ΕΤΕ= Εstimated Time Enroute= Ο χρόνος ταξιδίου που έχει απομείνει μέχρι το επόμενο σημείο αναφοράς. Πόσα
λεπτά, πόσες ώρες ταξιδίου έχουμε ακόμη μέχρι τον αμέσως επόμενο προορισμό μας. 

G: 
GPS= ΔΟΣΥΝ (ΔΟρυφορικό ΣΥστημα Ναυσιπλοίας) Η συσκευή εργάζεται με το δορυφορικό σύστημα =
G.P.S =Global Positioning System= Παγκόσμιο Σύστημα Στίγματος. Αυτό εργάχεται με TAI= International Atomic
Time και όχι με UTC(CIS) =Universal Time Code (Corrected International Second). Εχει περίπου διαφορά =χρόνος που
δίδει το GPS + 19 δευτερόλεπτα απο το UTC(cis) 

GLONASS=(GLobal NAvigation Satellite System) Το αντίστοιχο ΔΟΣΥΝ της Ρωσσίας με τους δορυφόρους της σειράς
COSMOS. To σύστημα σε αντίθεση με το GPS εργάζεται με UTC(CIS) 

GQ= Geometric Quality = Ποιότητα Γεωμετρίας του στίγματος. Οπως στην περίπτωση του DOP. 

GMT= Greenwitch Mean Time= Μέσος χρόνος του Αστεροσκοπείου Γκρινουίτς. 

GOTO= Το πλήκτρο με το οποίο γίνεται επιλογή σε ποιό σημείο/θέση αναφοράς επιθυμούμε να πλεύσουμε εκείνη την
στιγμή. 

H: 
HRA= Horizontal Repeatable Accuracy= RA στο οριζόντιο επίπεδο. Διαφορά μεταξύ των δύο ενδείξεων πλάτους
και των δύο ενδείξεων μήκους. 

HPA = Horizontal Predictable Accuracy = Προβλεπόμενη ακρίβεια στις συντεταγμένες ή το στίγμα στο οριζόντιο
επίπεδο (ακρίβεια,Πλάτους-Μήκους). 

HDOP= Horizontal Dilution Of Precision= O βαθμός ανακρίβειας στο Οριζόντιο επίπεδο, Πλάτος-Μήκος. 

HOME= Το λιμάνι απο όπου ξεκινά ένα σκάφος. 

I: 
Ιntegrity= Aκεραιότης σήματος= Ικανότητα συστήματος να πρό- πληροφορεί τον χρήστη πότε θα έχει σφάλμα
και σε ποιό βαθμό. 

M: 
MARK= Σημειώνει το συγκεκριμένο στίγμα/θέση (Πλάτος-Μήκος) της χρονικής στιγμής που θα πληκτρολογηθεί. 

MENU= Γενικός κατάλογος για επιλογή λειτουργιών ή διαδικασιών. 

P: 
PAGE= Συνήθως το πλήκτρο με το οποίο αλλάζει "σελίδα" ή καλύτερα οθόνη με διαφορετικά στοιχεία. 

PPS= Precise Positioning Service = Υπηρεσία Ακριβούς Στίγματος. Προσφέρεται μόνο απο στρατιωτικές
συσκευές/δέκτες GPS των ΗΠΑ ή με τήν έγκριση των ΗΠΑ (ΝΑΤΟ κλπ). Η ακρίβεια του είναι
πενταπλάσια απο αυτή του SPS. 

PDOP= Predicted Dilution Of Precision= Ο Προβλεπτός βαθμός ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ενός στίγματος. Η σχέση του
αναμενόμενου σφάλματος σε ένα στίγμα με το πραγματικό ακριβές στίγμα π.χ όταν οι γραμμές θέσεως
ευρίσκονται σε γωνία 90 μοιρών η μία απο την άλλη (δορυφόροι 90 μοίρες ο ένας απο τον άλλο) αναμένεται
να έχουμε στίγμα μέγιστης ακρίβειας ενώ όταν η σχέση είναι μιά οξεία γωνία αναμένεται να έχουμε μεγάλο
σφάλμα (δορυφόροι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο). 

Q: 

Quit: Πλήκτρο με το οποίο ακύρώνεται η παρούσα οθόνη και γυρίζουμε στην προηγούμενη οθόνη ή σελίδα ή
επιστρέφουμε πίσω στο MENU (Γενικός κατάλογος επιλογής οδηγιών/λειτουργιών). 

R: 
RMS= Root Mean Square= Μέθοδος Τετραγωνικής Ρίζας, Μέσου Τετραγώνου. Μέτρηση σφάλματος.
Διαφορά ενός στίγματος απο το επόμενο, πολλαπλασιασμός της διαφοράς αυτής επι τον εαυτό της
(διαφορά εις το τετράγωνο), εύρεση του μέσου όρου των διαφορών εις το τετράγωνο, εύρεση της 
τετραγωνικής ρίζας του μέσου όρου. 

2RMS= Διπλασιαμός του RMS για την περιγραφή του σφάλματος στην Ναυσιπλοία. Βαρύτητα στα
στίγματα με μεγαλύτερο σφάλμα. 

RA= Repeatable Accuracy= Aκρίβεια/σχέση/σύγκριση μεταξύ της ένδειξης ενός στίγματος για ένα
γεωγραφικό σημείο και της ένδειξης στίγματος του ιδίου γεωγραφικού σημείου μια άλλη φορά. 

Relative Accuracy= Aκρίβεια ή διαφορά ενδείξεων μεταξύ δύο συσκευών/δεκτών GPS στο ίδιο ακριβώς
σημείο. 

Roll-over effects/error= Το σφάλμα το οποίο πιθανόν να προκύψει αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου ή/και της
ταχύτητας ή/και των συντεταγμένων στίγματος σε μιά συσκευή ΔΟΣΥΝ εξαιτίας της αλλαγής της ημερομηνίας την
επόμενη ημέρα της 21ης Αυγούστου 1999. 
Το ΔΟΣΥΝ GPS τοποθετήθηκε στο διάστημα και άρχισε να λειτουργεί με βάση ένα πρόγραμμα λειτουργίας των Η/Υ
του συστήματος απο την 6η Ιανουαρίου 1980. Για να μπορεί το σύστημα να καθορίζει τον χρόνο και την ημερομηνία
μετρά τις ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ (week count). Το "εβδομαδιαίο" αυτό μέτρημα καθορίζεται απο ένα αριθμό που αποτελείται
απο δεκα-bits (10-bit number)(δηλαδή 2 εις την δεκάτη δύναμη δηλαδή: 2 επι 2 επι 2 επι 2 κ.ο.κ δέκα φορές = 1.024 o
οποίος αριθμός αυξάνεται κατα ΜΙΑ μονάδα ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Με απλά λόγια η "ζωή" του μετρήματος διαρκεί
απο το μηδέν μέχρι χίλια-εικοσι-τέσσερα, δηλαδή εφόσον ένας χρόνος έχει περίπου 52 εβδομάδες (365/7=
52.142857143) τότε: 1024/52=19.69 χρόνια (δεκαεννιάμισυ χρόνια περίπου). Επομένως είναι πιθανό το πρόγραμμα της
συσκευής ΔΟΣΥΝ που έχει αγοράσει κάποιος, να μετρά τον χρόνο για 19.69 (σχεδόν 20 χρόνια) ΜΟΝΟΝ. Επομένως
αφού το μέτρημα άρχισε στις 5 του Γεννάρη 1980 τότε την 21η του Αυγούστου 1999 (και το επόμενο, το έτος 2019) θα
έχει φτάσει στο τέλος της "μέτρας"!!!. Υπάρχει δε πιθανότητα να μετρήσει την 22α του Αυγούστου 1999 σαν να είναι η
6η του Γεννάρη του 1980!!! Είναι δε πιθανό αφού η ημερομηνία είναι παλαιά το πρόγραμμα να απορρίπτει τις
πληροφορίες Ναυτικής Εφημερίδας (Νautical Almanac/Nautical Ephimeris satellite information) και έτσι να "αρνήται" να
υπολογίσει το στίγμα!!. Είναι πιθανόν ορισμένες εταιρείες κατασκευής συσκευών ΔΟΣΥΝ-GPS να έχουν λάβει υπόψη
τα πιο πάνω. Εν πάση περιπτώση είναι φρόνιμο όλοι να υποβάλουν το συγκεκριμένο ερώτημα στους
κατασκευαστές έτσι που να έχουν μιά θετική απάντηση σχετικά με το τί ακριβώς θα πρέπει να κάνουν για να
αποφύγουν δυσάρεστα σφάλματα εξαιτίας του rollover effect. 


Route= Trip= Ενα ταξίδι που αποτελείται απο ένα αριθμό απο στίγματα ή σημεία αναφοράς(waypoints) μέσω των
οποίων υπολογίζουμε να περάσουμε για να φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό. Ενα route περιέχει πολλά waypoints.
Ενα route μπορεί να έχει είτε ΟΝΟΜΑ (Αlpha) (π.χ Paphos-Astypalaia) είτε αντί ονόματος να έχει αριθμό (numeric) (π.χ
001 ή 002 κ.ο.κ). 

S: 
SA = Selective Availability = Eπιλεκτική Προσφορά του βαθμού ακρίβειας της εκπομπής πληροφοριών του GPS
μέσω της εσκεμμένης παρεμβολής σφάλματος απο το Υπ.Αμυνας των ΗΠΑ. Ουσιαστικά είναι Η
ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 100 με 150 μέτρων απο τους ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ στο συστημα έτσι που
να μήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικά συστήματα ακριβείας απο μή συμμάχους των ΗΠΑ. 

SPS= Standard Positioning Service = Υπηρεσία Στίγματος Συνήθους (εσκεμμένα υποβαθμισμένης
Ακριβείας) ακριβείας. Αναμενώμενη ακρίβεια περίπου= (συσκευές εμπορίου) = Οριζόντια ακρίβεια= 100 μέτρα, 
Κάθετη ή Υψομετρική ακρίβεια= 27.7 μέτρα (απαράιτητα απαιτούνται 4 δορυφόροι) Χρονομετρική ακρίβεια= 100
Νανοδευτερόλεπτα. 

SEP= Spherical Error Probable= Πιθανό σφάλμα στήν σφαίρα επι της επιφάνειας της οποίας ευρίσκεται
στίγμα. 

SPD=SPEED=Speed over ground= H ταχύτητα του σκάφους. ΟΧΙ όμως η ταχύτητα με την οποία πλησιάζει τον
προορισμό του. 

SVs= Space Vehicles= Διαστημόπλοια ή στην περίπτωση του GPS οι Δορυφόροι του συστήματος. 


T: 
TTG= Time To Go= Χρόνος που έχει απομείνει μέχρι τον προορισμό. 

TRK= Track= Το πραγματικό ίχνος της πραγματικής πορείας του σκάφους πάνω στον χάρτη. Η κατεύθυνση
πρός την οποία κινήται το σκάφος. 

U: 
UTC(cis)= Universal Time Code(Corrected International Second)= Παγόσμιος Κώδικας Χρόνου. Χρόνος ο οποίος
λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Γή περιστρέφεται γύρο απο τον άξονα της ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΠΙΟ ΑΡΓΑ
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ κατα μέσο όρο και επομένως εις τον χρόνο UTC γίνεται η αναγκαία διόρθωση (ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ
χρόνο είτε κατα το τέλος Ιουνίου είτε κατα το τέλος Δεκεμβρίου κατα ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ (1 δευτ)) σε αντίθεση
με τον χρόνο ΤΑΙ =International Atomic Time ο οποίος θεωρεί ότι η Γή περιστρέφεται απολύτως σταθερά και ο κάθε
χρόνος ο κάθε μήνας και η κάθε ημέρα είναι ακριβώς τα ίδια με τα προηγούμενα (πράγμα που στην υπέρ-ακρίβεια
ΔΕΝ συμβαίνει). 

UT= Universal Time = Παγκόσμιος χρόνος. 

V: 
VMG=Velocity Made Good= Η ταχύτητα του σκάφους σε συνάρτηση με το επόμενο σημείο αναφοράς. Η ταχύτητα
με την οποία πλησιάζει σκάφος συγκεκριμένο προορισμό. 

VPA = Vertical Predictable Accuracy = Προβλεπόμενη ακρίβεια στήν ένδειξη αναφορικά με το υψόμετρο. 

VRA= Vertical Repeatable Accuracy= RA στο κάθετο επίπεδο. Δηλαδή η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της
δεύτερης ένδειξης υψομέτρου. 

W: 
Wpt= Waypoint= Σημείο αναφοράς ή Στίγμα με πλάτος και μήκος (Συντεταγμένες στίγματος), Ενα σημείο είτε σημείο
ενδιαφέροντος είτε σημείο απο το οποίο πρέπει να περάσουμε σε κάποιο ταξίδι(trip ή route). 

WGS 84= World Geodetic System 1984 = Παγκόσμιο Γεωδετικό Σύστημα του έτους 1984 (ΗΠΑ).
Χαρτογραφική βάση. Το μηδέν απο το οποίο γίνονται οι μετρήσεις του βάθους της θάλασσας και του
υψόμετρου των βουνών κλπ. 

X: 
ΧΤΕ= Cross Track Error= H κάθετη απόσταση δεξιά ή αριστερά μιάς προκαθορισμένης Αληθούς
ευθείας/πορείας/αζιμουθίου που έχει προκαθορισθεί σαν η πορεία. Πόσο μας έχει "πετάξει" έξω απο την πορεία μας ο
άνεμος το ρεύμα, οι στραβοτιμονιές μας κλπ. 
Y: 

Z: 
ZOOM=Μεγένθυση του χάρτη στήν οθόνη συνήθως σε Ναυτικά μίλια. 
[Γενικά Περιεχόμενα]

Περιεχόμενα

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ 

(Γ.Καριόλου.10/12/2000) 

1. Ετοιμασία Καταλόγου Πληρώματος (crew list) (Ονομα, Επώνυμο, Αρ.Διαβατηρίου, Εθνικότητα,
Ημ.Γεννήσεως, Υπογραφή Κυβερνήτη, Ημερομηνία έκδοσης) φωτοτύπηση σε 20 αντίγραφα. Αφίσατε κενή
την ημερομηνία έκδοσης. 
2. Μεταφέρετε στο σκάφος μαζί σας γιατί θα σας ζητηθεί είτε το χαρτί ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΩΣ του σκάφους που έχετε
πάρει απο το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (05-848100) είτε το χαρτί ΑΠΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ του σκάφους απο το
ίδιο τμήμα, μαζί με έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι το σκάφος είναι δικό σας. 
3. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ όλων που θα ταξιδέψουν. ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ τις άδειες εξόδου του στρατού για όλους τους
αρσενικούς. 
4. O Κυβερνήτης 2-3 μέρες πρίν το ταξίδι τηλεφωνά στην Μαρίνα JUNIEH (Διευθυντής κ.NABIL GEMAYEL
–1998- ΤΗΛ: 00961-9-932020, 00961-9-932 021 FAX: 00961-9-917580, 917570) και πληροφορεί την Μαρίνα 
για το πρόγραμμα πλού και ζητά να έχει 1ον: entry SERIAL NUMBER και 2ον. The DATE OF ISSUE της
άδειας εισόδου στο Λίβανο. Ο Κυβερνήτης ξανα τηλεφωνά για να πάρει τα δύο πιο πάνω στοιχεία. 
5. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ. 
ΤΜ.ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-(ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ): Ο Κυβερνήτης μαζεύει ΟΛΑ τα διαβατήρια και ετοιμάζει τον
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ. Ο Κυβερνήτης πηγαίνει με όλα τα διαβατήρια και τις άδειες εξόδου στο
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (απέναντι απο το Αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακος) σε εργάσιμη ώρα (γίνεται και
απόγευμα). Εκεί δίδει και παίρνει πίσω τα διαβατήρια αφού αυτά σφραγισθούν με σφραγίδα εξόδου απο την
Κύπρο και παραδίδει ένα crew list. 
ΜΑΡΙΝΑ: (04-653110) Ο Κυβερνήτης παίρνει απο την Διοίκηση της Μαρίνας ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ
(Clearance out) Δίδει ένα crew list.. 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ: Απαραίτητα ο Κυβερνήτης πηγαίνει στο γραφείο τελωνείου κάτω απο τα γραφεία διοίκησης της
Μαρίνας (κ.Παντελής Χαραλάμπους 1998, τηλ: 04-630359) ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΕ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (διαφορετικά θα
πρέπει να πληρωθεί over-time) και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ εξασφαλίζει το έγγραφο του τελωνείου [form C.66.]
«Entry Outwards and Clearance of vessels » το οποίο εάν δέν έχει ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΤΟ JUNIEH.Δίδει ένα crew list. 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Ο Κυβερνήτης πληροφορεί την Λιμενική και δίδει ένα crew list. 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Είτε απο τη Μαρίνα είτε απο τον ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ στο τηλ: 04-630794. 
ΑΠΟΠΛΟΥΣ: Ελεγξατε: Διαβατήρια, Εγγραφα Σκάφους, 15 αντίγραφα crew list, χρήματα: 18 δολλάρια για τις αρχές
κατα την άφιξη και 38 δολλάρια για τις αρχές κατα τον Απόπλου. Μέχρι 3 ημέρες ο ελλιμενισμός στη Μαρίνα είναι
δωρεάν. Χρήματα Σε δολλάρια ή Λιβανέζικες Λίρες. 
Ελέγξετε τον Ασύρματο στα κανάλια 16, 8, 11 και 26,27. 

ΠΡΟΣΕΓΓΥΣΗ-ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ: 
1. Απαραίτητα, 12 Ναυτικά μίλια, πρίν τον λιμένα/Μαρίνα στον Λίβανο κάθε σκάφος που καταπλέει επιβάλλεται
να καλεί στο κανάλι 16 το Κέντρο Ελέγχου (Offshore Control= Oscar Charlie) OSCAR CHARLIE και να δίδει στο
κανάλι 11 : (α) τον αριθμό εισόδου και την ημέρομηνία έκδοσης του, (β) να Αναγραμματίζει το όνομα του
σκάφους, (γ) να αναφέρει το λιμάνι/Μαρίνα που θα προσεγγύσει στο Λίβανο. Επαναλαμβάνει τήν ίδια
διαδικασία στα 6 Ναυτικά μίλια καθώς επίσης και πρίν εισέλθει στο λιμάνι ή Μαρίνα. Η ίδια διαδικασία
ακολουθήται κατα τον απόπλου του σκάφους. 
2. Απαγορεύεται αυστηρά η προσέγγυση σκάφους στον Λίβανο εκτός της περιόδου απο 8 π.μ μέχρι 8 μ.μ. Οι
Αρχές δέν εργάζονται την Κυριακή. Η Μαρίνα ευρίσκεται στα αριστερά των δύο πολύ ψηλών καμινάδων
(εναλλασσώμενες λορίδες χρώματος ασπρο-κόκκινο) μισό περίπου ΝΜ Ανατολικώτερα. Η είσοδος βλέπει
Ανατολικά έτσι δέν φαίνεται καθώς πλησιάζετε. Η θέση που θα δέσετε είναι συνήθως δίπλα στον σταθμό
καυσίμων στα αριστερά του διαδρόμου εισόδου με άγκυρα(ακολουθάτε τις οδηγίες της Μαρίνας). Οι πρίζες
ηλεκτρισμού είναι οι συνήθεις ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ πρίζες. 
3. Διαβατήρια με σφραγίδα απο το Ισραήλ ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά. 
4. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις οι Κυβερνήτες μπορούν να απευθύνονται στα πιο πάνω τηλέφωνα της
Μαρίνας JUNIEH ή στη ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ (ΚΟΤ)04-653110, φαξ:04-624110, e-mail:
larnaca.marina@cytanet.com.cy 

Περιεχόμενα

[Γενικά Περιεχόμενα]

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα

CATALOGUE OF PLEASURE YACHTING AND MARINE ENTERPRISES IN THE REPUBLIC
OF CYPRUS
 

 

 

(updated by G.Cariolou, KYRENIA NAUTICAL CLUB: 19/4/99) 

Ammochostos Chamber of Commerce,

Ag.Andreou 339, flat 201, 

3035 Lemesos. 

CYPRUS. 

Tel:+357-5-370165, 345056, 

Fax:+357-5-370291


AKIS ANTONIOU (YACHTING)LTD
122E Limassol Ave, 
2015 Nicosia 
CYPRUS. 
Tel: +357-2-312901, 314834, 312063 
Fax:+357-2-426033 
e-mail: orbitmar@logos.cy.net 
Mr.Akis Antoniou, 
Yacht Brokerage, Yacht management,New Yacht Imports. 

ALKAEOS PETRIDES LTD. 

P.O.Box.40550, 

6305 Larnaca, 

CYPRUS,

Tel: +357-4-655077 , +357-4-651678

Fax:+357-4-655088

Yacht Chandler.ANDYS BOATWORKS

Chilis 22, 

Palouriotissa, 

Nicosia, 

CYPRUS

Tel=+357-2-437785

Fax=+357-2?677709

Mr.Andys Theofanides

Engine repairs , jetskis repairs, TOHATSOU, MERCURY, VOLVO,MERCRUISER, MARINER,
JOHNSON, CHRYSLER, O.M.C, SUZUKI, YAMAHA, EVINRUDE.

ANTONAKIS FIBERGLASS

Evkaf 16,

3042 Limassol, 

CYPRUS. 

Tel: +357-5-367078 

GRP Boat Builder.


A.P.H MARINE SERVICES LTD

Elpidos Ave. 27,

2200 Yeri

Nicosia

CYPRUS.

Tel:+357-2-483991

Fax:+357-2-486149

Mob:+357-9-685700

Mr.Aristos Hadjidemetriou.

Yacht maintenance. Mechanical&Electrical Services.


ATHAN SAILS

Arch.Anthemiou 6,

2334 Lakatamia, 

CYPRUS, 

Tel:+357-2-370176 

Fx: +357-2-357276

Mrs.Charmiene Athanasiadis.

Sail makers, Sail Importers, Sail repairs.AQUAfix MARINE SERVICES 

P.O.Box 42657, 

Larnaca 6501, 

Tel:+357-4-654 

Mob:+357-9-411736 

Fax:+357-4-654338 

Mr.Koullis M Mavrou 

Contractors: Yacht maintenance & Guardianage.


BARBOUR RISKALA 

Afroditis 6, 

8015 Pafos,

CYPRUS.

tel=06-233536

Boat builder.BRAIN POWER SERVICES LTD

67b Armenias Str. Anthea House,

Cy 2006 Nicosia, 

CYPRUS. 

tel:+357-2-511392, 511393. 

fax:+357-2-511391 

mobile:+357-9-626993 

Boat importer, “Sea Ray”.

Boat Sales,Broker.C

CYPRUS MARINE COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION

P.O.Box.1455, Deligiorgi 3,

1066 Nicosia, 

CYPRUS. 

Tel=+357-2-669500, 660066 

fax=+357-2-667593, 669048 

zingas@ccci.org.cy 

Mr.Michalis Zingas (Permanent Secretary) 

COMAR MARINE 

Leoforos Acropoleos 11 D 

Nicosia 

CYPRUS. 

tel= +357-2-511251 

fax= +357-2-511136 

Yacht Chandler. 


C.N.C.P.BOAT & CAR PARKS LTD 
Mnasiades Str.No.11 
P.O.Box 27156
1642 Nicosia 
CYPRUS. 
Tel:+357-2-670156 
Fax:+357-2-672137
Mob:+357-9-607889
Mr.Stavros Karamontanis
Boat lifting, Marine Surveyors.

C.A.PETRIDES LTD
P.O.Box 56086
3304 Lemesos 
Tel:+357-5-347200 
Fax:+357-5-746123 
E-mail: petridesca@cytanet.com.cy 
Mr.Akis Petrides, 
Marine pumps,fittings accessories & Chemicals. 
D
DHMOS D.MARINE & FIRE SPECIALISTS LTD 

Filopappou, 

7060 Livadia, 

Larnaca 

CYPRUS. 

tel=+357-4-631586

Fax=+357-4-642866

Yachting Consultant.

F
FORCE 8 SPORTS LTD
Frank.Rousvelt.107B,
3724 Lemessos. 
P.O.Box 54402 
Tel:05-359919
Fax:05354426
Mr.Lakis Michaelides
Agents: «Mistral» windsurfing, sports equipment.

G

GOLDEN COMET (Marine)

Mr.Costantinos Kyriakides

Pafou str.98,

3820 Lemesos

P.O.Box .5015

CYPRUS.

Tel:+357-5-392100

Fx:+357-5-393033

e-mail: comet@spidernet.com.cy

« Hunter» Yacht Importer and North Sails representative.


GEORGE GEORGIOU

Leof.Arch.Makariou 14,

6017 Larnaca, 

CYPRUS. 

tel= +357?4?655705, +357?4?636573 

Fax=+357-4-655705 

Yacht Chandler. 

HADJIKYRIAKOS LTD.& sons

Prodromou 121, 

2064 Strovolos 

Nicosia 

CYPRUS. 

Tel: +357-2-669000

Fax:+357-2-663391

YANMAR Marine engines Agent.

HADJIPIEROS A.P. LTD

Omonias Ave. 52, 

3052 Limassol 

CYPRUS. 

TEL: +357- 5 - 345972

Fax=+357-5-745296

Yacht & Ship Electronic equipment and repairs. 

I

INTERYACHTING LTD
P.O.Box. 4292, CY 3722 Limassol,
CYPRUS.
Tel: 05-725533
Fax:05-720021
Mr,Nicolas Epiphaniou
(Managing Director)
Brokerage, yachting equipment, yacht charter,
Sailing School.K
KARNIK POWER BOATS,

Ioanninon A,

4180 Ypsonas,

Limassol, 

CYPRUS. 

tel=+357-5-399911 

Fax=+357-5-399951

GRP Boat Builder.


KITION MARINE SERVICES

Odyssea Androutsou 10,

6013 Larnaca,

CYPRUS.

tel=+357-4?636377

Fax=+357-4-663232

Yacht Chandler.

KRITIKOS ROIS

Kyriakou Matsi 68, 

2409 Egomi, 

Nicosia 

CYPRUS. 

tel=+357?2?354614, 462785 

Fax=+357-2-764339

GRP Boat Builder & Importer. 

L

LARNACA MARINA 

6023 Larnaca 

CYPRUS 

Tel:+357-4-653110, 653113 

Fax:+357-4-624110 

e-mail: larnaca.marina@cytanet.com.cy 

Mr.Glafkos Cariolou

Yachting facilities. 450 spaces.Larnaca Chamber of Commerce

Grigori Afxentiou 12, 

flat 41, 

6023 Larnaca, 

CYPRUS.

Tel=+357?4?655051, 624851

Fax=+357?4?628281Lemesos Chamber of Commerce,

Spyrou Araouzou 25, 

3036 Lemesos, 

CYPRUS.

Tel:+357-5-362556

fax:+357-5-371655


LORD JIM (Yachting)
25th March &Mystras 2, Apt.302,
Engomi, NICOSIA, 
Tel: +357-2-355999 
Fax:+357-2-357286 
Mob:+357-9-693900 
Dr.Simon Ellinas. 
School of Navigation & Yacht Chartering.


LANITIS N.P. Co LTD,

Kyriakou Matsi 64, 

2409 Engomi, 

Nicosia 

CYPRUS 

Tel: +357? 2 – 354434 

Fax=+357-2-354742 

Marine Engines Importer. LOUIS CONSTANTINIDES CO.LTD 

(D.L.C YACHTING ENTERPRISES LTD)

109 Omonias Ave.-Thalia Str.

Limassol –CYPRUS. 

P.O.Box.50510 

Tel:+357-5-366260, fax:+357-5-357164 

Mobile:+357-9-621671, 525488 

Mr.Louis Constantinides, Mrs Dina Con/dou

Yacht and Ship chandler, Life raft inspection.M

MERCURY DIVERS CO LTD

P.O.Box.50469

29 Frankline Rousvelt Ave, 

3012 Limassol, 

CYPRUS. 

Mr.Pantelakis Orphanides 

Mr.Eleftherios Orphanides 

Tel=+357-5-746656 (6 lines)

fax=+357-5-364301

e-mail: mercury@mercury.com.cy

http://www.mercury.com.cy

Diving Equipment, Ship&Yacht electronics, Yacht chandler,

Marine safety equipment.


MILTIS BOATS 
Xylophagou 
Mob.Tel=+357-9-640712 
Fax=+357-4-654801
Miltiadis Miltiadous
Boat Builder


Nicosia Chamber of Commerce

P.O.Box.1455, Deligiorgi 3,

1066 Nicosia, 

CYPRUS. 

Tel=+357-2-669500, 449500, 

fax=+357-2-669048


NAVIMED YACHTING ENTERPRISES .LTD.
Ilia Papakyriakou, 17A, Engomi, 
P.O.Box.6789, 1647 Nicosia. 
Tel:02-591202, fax:02-591203. 
Mr.Petros Vrahas. 
Yacht Agents (Vernikos). Yaching & Diving Equipmnt.
School of Navigation and Seamanship.

NINOS B.MICHAELIDES LTD 

Christodoulou Hadjipavlou 181,

3036 Limassol,

CYPRUS.

Tel: +357 - 5 - 372667

Fax: +357 - 5 - 352870

Diving and Boating equipment.


NAUTIMAR MARINE MARKETING LTD
10Α, Glyfados str., 
P.O. Box 28764
Strovolos, 2023 Nicosia, 
CYPRUS. 
Tel: +357-2-496675
Fx: +357-2-429698
Mr. Agis Prastitis,
Mr. Yiannos Nicolaides,
Mobile: +357-9-693633 or +357-9-445555
e-mail: yiannos@spidernet.com.cy
Semi-rigid inflatables (Novamarine, Sacs, Joker Boat)
Yacht representative (Carver Yachts)
Yacht importer & yacht brokerage
Yacht construction management & construction supervision


O

ORBIT MARINE ENTERPRISES 

Limassol Ave. 122E, 2015 Strovolos, 

NICOSIA, CYPRUS 

Akis Antoniou, 

TEL: +357-2-312901, 314834, +357-9-532195,

FAX=+357-2-426033, tlx= 6121 orbit cy.

Yacht Importer. OCEAN MARINE 

Limassol 

Tel=+357-5-369731 

Fax=+357-5-352976 

Yacht Chandler. 

Charis KyriakidesPPafos Chamber of Commerce,

Georgiou Griva Digeni 32,

flat 21,

8047 Pafos.

CYPRUS.

Tel=+357-6-235115, 241941, 247980.

Fax=+357-6-244602


PILAKOUTAS

Pafou 40,

3051 Limassol

CYPRUS.

Tel: +357-5-371266, 355584.

Tel: +357-2-439900.

Fax=+357-2-349952

Agent Perkins Marine Engines.


POWER BOAT SERVICES & G.R.P BOATS

San Sousi 2B,

2003 Strovolos, 

Nicosia, 

CYPRUS 

Boat Importer. S

ST.RAPHAEL MARINA

(SHERATON MARINA) 
Old Nicosia Limassol Road,
Limassol.
Administration Office,
Tel: +357-5-321100
Fax:+357-5-329208
Manager: Mr.Marios Michaelides.
Yacht services. 250 spaces.


SAIL FASCINATION SHIPPING LTD.
27, Nikiforou Foka Str. POBox.257,
Limassol. CYPRUS.
Tel:05-364200, 362789
Fax:05-352657
Mob:09-555799
Mrs Roxane Koudounaris
Sailing School, Yacht Chartering.

L. SOTERIOU TRADING LTD

11 Ellados str., Acropolis, 

P.O.Box.4938,

CY 1355 Nicosia. 

CYPRUS. 

Tel:+357? 2 ? 338888 

Fax:+357? 2 ? 338877 

Mobile= +357 ? 9 ?666666 

e-mail:soteriou@spidernet.com.cy 

Mr.Leonidas Soteriou, 

(Managing Director)

Importer jetskis, ropes, skis, lifejackets.

Inflatables. 

SPORT MARINE SERVICES 

Synikismos Kolonis,

House 1,

8310 Koloni, 

Paphos 

CYPRUS. 

Tel: +357 ? 6 – 261165

Fax=+357-6-260069

Sea sport and Yachting equipment importer.


SPORT MARINE LTD 

Aristoteli Valaoriti 

Limassol 

CYPRUS. 

TEL= 05?350766 

FAX= 05?351799

agents= boat importers and Boat manufacturers.

STAR FIBERGLASS 

Kampou 19, 

2030 Strovolos, 

Nicosia, 

CYPRUS. 

Tel=+357?2?481496

Fax=+357-2-766121

GRP Boat Builder.SUNSEEKER SALES M.E.LTD

St.Raphael Marina, 
P.O.Box 51933,
Tel=+357-5-329 100
Fax=+357-5-329 208

Importers/Agents Sunseeker Boats.
T

THISEAS SAVA LTD

P.O.Box.114,

Frankline Rousvelt 118,

3011 Limassol,

CYPRUS

tel:+357-5-355899, 376110, 356919, 

fax=+357-5-356917 

mobile=+357-9-633900 

Ship and Yacht Chandler.

British Admiralty Chart Agent.


TOTIS IORDANOUS P.S.LTD 

Makarios III Ave.120, 

3021 Limassol 

CYPRUS. 

tel= +357-5-335857 

FAX= +357-5-334516

TEL= 05-745240

FAX= 05-745551

Yacht Builder and Yacht Chandler.


TOPSAIL MARINE LTD

Michalaki Nikolaidi 6,

Flat.104,

6017 Larnaca,

CYPRUS.

TEL=+357-4-658864
Fax=+357-4-622505

Yacht Broker.


T.P.O MARINE ENTERPRICES LTD
St.Raphael Marina,
P.O.Box 51933,
Tel=+357-5-329 100
Fax=+357-5-329 208
Yacht & Boat Importers/Agents (Ferreti,Fiart mare,Bertram,Seadoo.

TOTOTHEO TRADING CO LTD

Leof.Omonias 114a, 

3048 Limassol, 

CYPRUS. 

Tel=+357-5-369529,373063,749155,749553, 

fax=+357-5-367033 

mobile=+357-9-652224 

Sea Radio & Sat. Communications, ICOM Rep. Marine Electronics.TRANSWORK ENGINEERING LTD,

Kalamon,New Ind.Estate Strovolos,

Nicosia. 

CYPRUS. 

Tel: +357-2-481473 

Fax: +357-2-487748

Agent Detroit Diesel Marine Engines.

Περιεχόμενα

[Γενικά Περιεχόμενα]

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

 

 

Περιεχόμενα