ΔΙΠΛΩΜΑ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ.

DIPLOMA  OF  COASTAL  SKIPPER.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

πισω στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ               

 Back to INDEX: 

 

Επιλέξατε χρονική περίοδο // Select training period.

1999-2000 1996-1997 1989  
2004      

 

 

 

 

 

 

 

Χρονολογικά Περιεχόμενα / Yearly Index

2004

Ονοματεπώνυμο

Name and Surname

 Γιώργος Παφίτης George Paphitis
Δημήτρης Καφφάς Demetrios Kaffas
   
   
   
   
   
   

 

 

 

1999 - 2000 (Sep.1999 to Mar.2000)

Ονοματεπώνυμο

Name and Surname

 Radomir Jankovic  Radomir Jankovic

 

Χρονολογικά Περιεχόμενα / Yearly Index

 

 

 

 

1996 - 1997 (Oct.1996 to Jun.1997)

Ονοματεπώνυμο

Name and Surname

Βίκτωρ Ζαχαριάδης

 Victor Zachariades
Βασίλης Χριστοδούλου  Vasiles Christodoulou
Σάββας Κωνσταντίνου  Savvas  Konstantinou
Γεωργία Φάνου  Georgia Phanou
Ανδρέας Σαββίδης  Andreas Savvides
Πάρης Ζαχαριάδης  Paris Zachariades
Χρίστος Κωστάκης  Christos Kostakis

 

Χρονολογικά Περιεχόμενα / Yearly Index

 

 

 

1989 (1/1989 - 6/1989)

Ονοματεπώνυμο

Name and Surname

 Γιαννάκης Γεωργαλλάς  Yiannis  Georgallas

 

Χρονολογικά Περιεχόμενα / Yearly Index