Η  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΚΕΡΥΝΕΙΑ

CENTRAL  KYRENIA

Το Κεντρικό Μέρος του Δήμου Κερύνειας  - ΜΕΡΟΣ Γ

The Central Part of the Municipality of Kyrenia - PART C

Πίσω. Κεντρικός Χάρτης     [Συνέχεια-Continue]    Back to Main Map

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΒΟΡΑ Η  ΑΧΑΪΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
THE  QUEEN OF THE NORTH  THE ACHAEAN TOWN OF KYRENIA WILL FOR EVER  BELONG  TO HER LEGAL  OWNERS.
Πίσω. Περιεχόμενα Κερύνειας Back to Kyrenia Index
Πίσω. Γενικά Περιεχόμενα   Back Main Index

   BACK TO INDEX