Πρώτη Σελίδα
 Περιεχόμενα
Eπικοινωνήσατε Μαζί μας
Επιστρέφουμε στην Κερύνεια!
 Η Επιτροπή
Το πρόγραμμα "ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
 "ΚΕΡΥΝΕΙΑ-2"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
 Κύπρος- Θαλάσσια Πληροφόριση .
Ιστορικό Ιδρύματος
Κερυνειώτες και Φίλοι
Ναυσιπλοϊα Ανοιχτής Θάλασσας - Σχολή
Αδεια Χειριστού Ταχύπλοου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οι Κερυνειώτες
ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΙΚΕΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
 Πρώτη Σελίδα
Eπικοινωνήσατε Μαζί μας
Επιστρέφουμε στην Κερύνεια!
 Η Επιτροπή
Το πρόγραμμα "ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
 "ΚΕΡΥΝΕΙΑ-2"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
 Κύπρος- Θαλάσσια Πληροφόριση .
Ιστορικό Ιδρύματος
Κερυνειώτες και Φίλοι
Ναυσιπλοϊα Ανοιχτής Θάλασσας - Σχολή
Αδεια Χειριστού Ταχύπλοου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οι Κερυνειώτες
ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΙΚΕΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
 Πρώτη Σελίδα
Eπικοινωνήσατε Μαζί μας
Επιστρέφουμε στην Κερύνεια!
 Η Επιτροπή
Το πρόγραμμα "ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
 "ΚΕΡΥΝΕΙΑ-2"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
 Κύπρος- Θαλάσσια Πληροφόριση .
Ιστορικό Ιδρύματος
Κερυνειώτες και Φίλοι
Ναυσιπλοϊα Ανοιχτής Θάλασσας - Σχολή
Αδεια Χειριστού Ταχύπλοου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οι Κερυνειώτες
ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΙΚΕΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
 Πρώτη Σελίδα
Eπικοινωνήσατε Μαζί μας
Επιστρέφουμε στην Κερύνεια!
 Η Επιτροπή
Το πρόγραμμα "ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"
 "ΚΕΡΥΝΕΙΑ-2"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
 Κύπρος- Θαλάσσια Πληροφόριση .
Ιστορικό Ιδρύματος
Κερυνειώτες και Φίλοι
Ναυσιπλοϊα Ανοιχτής Θάλασσας - Σχολή
Αδεια Χειριστού Ταχύπλοου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οι Κερυνειώτες
ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΙΚΕΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΧΡΥΣΟΚΑΒΑ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

Το Αρχαίο Καράβι της Κερύνειας

Το "ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΔΥΟ" 

Το "ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΤΡΙΑ"  στην Ιαπωνία (Fukuoka)

Το  "ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"

Εκπαιδευτικές Παρουσιάσεις

Κατασκευή ομοιωμάτων ολόκληρου του φορτίου του Αρχαίου Καραβιού της Κερύνειας
Συναρμολόγηση του ΚΕΡΥΝΕΙΑ-2 στο Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας "ΘΑΛΑΣΣΑ"στην Αγία Νάπα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ενωσης  "Εκπαίδευση Πληρώματος ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ" ,  "ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" (Με συμμετοχή και Τουρκοκυπρίων) . 

Παρουσίαση Καραβιού και Πειραμάτων στο Ετήσιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας της Αμερικής (Archaeological Institute of America, A.I.A.), 5-10 Ιαν.2005. Βοστώνη.

Προσχέδιο προγράμματος   Αρχαίων Ελληνικών Ναυαγείων με την εταιρεία- SEAWORD

 

 

 

 

 

[πίσω]

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα